More

  10% din locuitorii Sălajului nu au asigurare de sănătate

   
   
  Subprefectul judeţului Sălaj, Robert Szilagy, a participat, ieri, la şedinţa lunară a comisiei judeţene de dialog social pentru patronate şi sindicate, care a avut ca punct pe ordinea de zi prezentarea pachetului minimal  şi de bază a serviciilor medicale. 
   

  În acest context, Marius Tăutu, preşedintele Casei Judeţene de  Asigurări de Sănătăte (CJAS) Sălaj, a precizat că pachetul minimal de servicii se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endermoepidemic, inclusiv monitorizarea sarcinii şi a lăuzei. 
   
  Beneficiarii pachetului minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi a tratamentului prescris de medici. 
   
  De asemenea, reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj a menţionat că pachetul de servicii de bază „ se acordă asiguraţilor şi cuprinde  serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii”. 
   
  Tot în acest cadru, preşedintele Casei De Asigurări de Sănătate a declarat că la nivelul judeţului Sălaj există aproximativ 20.000 de persoane neasigurate, ceea ce reprezintă un procent de circa 10% din numărul de locuitori ai judeţului. 
   
  În ceea ce priveşte distribuirea cardurilor de sănătate, acestea au fost distribuite deja la toţi pacienţii din judeţ care necesită dializă, urmând ca până la sfârşitul anului curent să fie distribuite toate cardurile de sănătate. 
   
  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE