Absolvenți – șomeri cu diplomăAbsolvenții instituțiilor de învățământ care au cel puțin 16 ani se pot înregistra ca șomeri până în 28 septembrie 
 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj informează absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi ai şcolilor speciale că pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să se înregistreze în evidenţa agenţiei, într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii. 
 
Astfel, tinerii absolvenţi de liceu ai promoţiei anului 2014 fară diplomă de bacalaureat s-au putut înregistra în perioada 30 mai – 27 iulie, iar absolvenţii cu diplomă de bacalureat o pot face până în 28 septembrie. 
 
Documentele necesare pentru înregistrare sunt: diploma sau adeverința de absolvire – original și copie; certificat naștere și căsătorie – original și copie; adeverință medicală cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă sau cu restricții; adeverință de la admnistrația financiară cu veniturile din alte surse; carte de muncă (dacă este cazul – original și copie); act de identitate (original și copie) si un dosar cu șină. 
 
În interval de 60 zile, AJOFM Sălaj sprijină absolvenţii pentru a-şi găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale , oferindu-le servicii gratuite de informare şi consiliere profesională. Dacă, după expirarea celor 60 zile, nu s-a reușit încadrarea în muncă şi nu urmează o altă formă de învățământ, persoanele au dreptul să-şi depună dosarul pentru solicitarea indemnizației de șomaj. 
 
Acest dosar va cuprinde următoarele acte: carnetul de luare în evidență primit la depunerea primului dosar; actul de identitate; adeverința medicală; adeverință de la administrația financiară; declarație pe propria răspundere că nu urmează o altă formă de învățământ. Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul este de 250 de lei. 
 
Absolvenţii înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de angajare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, adica 500 de lei. Acest drept se solicită în termen de maxim 60 de zile de la data angajării. 
 
De asemenea, absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării. 
Iulian Duma
ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts