Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, pe 26 septembrie, la Zalău„SPO – Performanţă şi calitate în servicii” este un proiect finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Proiectul, implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba (Partener naţional 1), Fundaţia pentru Dezvoltare Socială şi Economică Zalău (Partener naţional 2), VECOM S.R.L. (Partener naţional 3) şi Fondazione Castellini (Italia) (Partener transnaţional 4), promovează servicii inovative pentru actorii de pe piața muncii, dar și serviciile tradiționale oferite de AJOFM-uri. Astfel, acest proiect vine în sprijinul absolvenților și prin Promovarea Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.
Evenimentul va avea loc vineri, 26 septembrie 2014, de la ora 9.00, la Casa Municipală de Cultură din Zalău, fiind organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj.
La ediția de anul trecut au participat 27 de agenți economici, fiind oferite 181 de locuri de muncă. La Bursa din 2013 au luat parte 295 de persoane, din care 240 au fost absolvenți de învățământ. Din aceștia, 120 au fost selectați în vederea în vederea încadrării.
Numărul absovenților încadrați din rândul celor intervievați: 54 – din care 2 absolvenți ai învățământului superior de lungă durată, 42 ai învățământului liceal și postliceal și 10 ai învățământului profesional și ucenicie.
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor
Angajatorii care încadrează în muncă tineri, pot beneficia, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de următoarele subvenţii:
Încadrarea în muncă a absolvenţilor
Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii care încadrează cu contract de muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
• o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de artă și meserii;
• o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
• o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învaţământ superior.
Iulian Duma
ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts