Sătmărenii, invitaţi de APM la o nouă dezbatere publicăapm

În urma desfășurării dezbaterii publice din data de 18.11.2014 și a observațiilor prezentate, termenul de finalizare a Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PLAM) Satu Mare s-a amânat până în data de 19.12.2014. După transmiterea observațiilor de către membrii Comitetului de Coordonare și Grupului de Lucru, solicitate prin adresa APM Satu Mare nr. 8830/14.11.2014, s-a finalizat proiectul de revizuire PLAM care se poate consulta pe site-ul APM Satu Mare. Pentru a asigura conlucrarea fructuoasă între toți factorii decizionali, organizații non-guvernamentale și cetățeni în procesul de revizuire a PLAM Satu Mare, precum și accesul cât mai larg al publicului, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare vă invită să participați la dezbaterea publică finală a proiectului de revizuire PLAM în data de 19.12.2014, începând cu ora 9.30, la „Casa Verde”. Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PLAM) reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu în cadrul unui judeţ prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.
Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts