More


  Modificări şi completări în domeniul fiscal

  - Advertisement -

  fisc-sm

  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj atrage atenţia contribuabililor despre principalele modificări şi completări în domeniul fiscal aplicabile începând cu anul 2015. Astfel, în ceea ce priveşte Impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2015, contribuabilii, persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual. În ceea ce priveşte Taxa pe valoarea adăugată, tot de la 1 ianuarie, persoanele impozabile care aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzut la art.152^4, respectiv la art.152^5 din Codul fiscal, prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană vor întocmi Declaraţia specială de TVA în euro.

  În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Suma totală a taxei datorată în Uniunea Europeană se achită într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.

  De asemenea, începând cu 1 februarie, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă asociaţii sau administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Tot de la aceeaşi dată, organul fiscal anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Reînregistrarea în scopuri de TVA, după anularea codului de TVA, se face la solicitarea persoanei impozabile, dacă încetează situaţia care a condus la anulare. Reînregistrarea în scopuri de TVA, după anularea codului de TVA în cazul persoanei impozabile declarată inactivă şi a celei cu inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, nu se mai face din oficiu de organul fiscal ci la solicitarea persoanei impozabile, dacă încetează situaţia care a condus la anulare.

  Demn de remarcat este şi faptul că începând cu data de 1 ianuarie au fost aduse unele completări articolului 160 din Codul fiscal, privind taxarea inversă la livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România. Astfel, persoana impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal, în perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune aceasta declaraţie.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  Anunț condoleanțe

  0
  spot_img
  spot_img