Dezvoltarea comunei Odoreu porneşte de la necesităţile comunităţiidumitrupop

Conducerea Primăriei Odoreu are în vedere dezvoltarea comunei atât pe termen scurt şi mediu cât şi pe termen lung. În acest sens, a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, în cadrul căreia au fost incluse obiectivele specifice şi proiectele care pot fi finanţate din fonduri europene.

Strategie bazată pe necesităţi
Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a comunei Odoreu a fost elaborată de aparatul propriu al Primăriei, iar proiectele cuprinse în cadrul acesteia ţin cont de necesităţile comunităţii locale. „Am decis ca această strategie să fie elaborată de aparatul propriu al Primăriei Odoreu. Alte primării au decis ca să angajeze o firmă specializată pentru elaborarea unor astfel de strategii, însă proiectele cuprinse acolo au un caracter mai degrabă general decât specificul fiecărei comunităţi. Pornind de la acest deziderat, am decis să elaborăm noi această strategie. Proiectele cuprinse în această strategie ţin cont de necesităţile comunităţii noastre”, a precizat primarul comunei Odoreu, Dumitru Pop.

Strategia de Dezvoltare a comunei Odoreu va fi supusă spre aprobare în cadrul primei şedinţe de Consiliu Local care va avea loc în data de 29 aprilie. „Consilierilor locali le va fi prezentată această strategie şi vor vota în cunoştinţă de cauză. După părerea noastră este una dintre cele mai elaborate strategii de dezvoltare a comunei noastre”, a mai spus edilul şef.

30 de proiecte
Strategia de Dezvoltare a comunei Odoreu are în componenţă 30 de proiecte. „Avem cuprinse atât proiecte pe termen scurt şi mediu, cât şi proiecte pe termen mai lung. O parte dintre aceste proiecte se află deja în desfăşurare, altele sunt în faza de documentare, iar la altele urmează să le fie făcută documentaţia. Am încercat să cuprindem toate sferele de activitate”, a mai precizat Dumitru Pop.

Printre cele mai interesante proiecte de dezvoltare pot fi enumerate cele privind reabilitarea şi amenajarea bălţii de la Berindan pentru agrement, modernizarea de drumuri comunale şi străzi în satele Berindan şi Mărtineşti, reabilitarea şi modernizarea trotuarelor, rigolelor şi podeţelor în comuna Odoreu, reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale şi a Grădiniţei Odoreu, înfiinţarea de reţele de canalizare în satele Berindan şi Mărtineşti, extinderea reţelelor de gaze naturale în Berindan sau modernizarea bazei sportive din Odoreu.

De asemenea, se mai are în vedere, pe termen lung, construirea unui cămin de bătrâni în comuna Odoreu sau înfiinţarea unui ansamblu artistic pentru promovarea tradiţiilor. „Vom încerca să ducem la îndeplinire toate aceste proiecte şi ne vom strădui să găsim surse de finanţare pentru fiecare în parte, indiferent că vorbim de finanţări europene, de la Guvernul României sau din resurse proprii”, a mai spus primarul Dumitru Pop.

Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts