More


  Încă o lună pentru depunerea declaraţiei D 200 la Finanţe

  - Advertisement -

  fisc

  Sătmărenii care au realizat venituri în România în cursul anului precedent mai au la dispoziţie aproape o lună pentru depunerea la Fisc a declaraţiei D200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, data limită de depunere a acesteia fiind 25 mai. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din activităţi independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală), cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, silvicultură şi piscicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise sau operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

  Formularul se poate depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, împreună cu anexele completate (dacă este cazul) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Contribuabilii care au acces la internet, pot alege între completarea formularului electronic şi semnarea cu certificatul digital calificat (instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro pagina ,, Servicii online Declaraţii electronice’’) şi completarea datelor folosind direct serviciul Spaţiul Privat Virtual ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro ,,Spaţiul Privat Virtual”).

  În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare datei de 25 mai, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare recomandă contribuabililor utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor, iar cei care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale. Depunerea formularului 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, după data de 25 mai, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei, potrivit Codului de Procedură Fiscală.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img