Poliţiştii pornesc la pescuit de braconieripescari

Începând cu data de 11 aprilie a.c., s-au instituit măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, până în 9 iunie 2015. Astfel, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al unor specii de peşti. În perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii în mediul acvatic natural. Pescuitul pietrarului, ghiborţului de râu, cernuşcii, şalăului vărgat, aspretelui, pecarinei, guvidului de baltă, guvidului de Babadag, zglăvoacei răsăritene, lostriţei, mihalţului şi caracudei este interzis tot timpul anului. Aceeaşi interdicţie este valabilă pentru coregon, păstrăv de mare şi lipan. Păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel nu se poate pescui din 15 martie până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie. Pescuitul sturionilor este interzis tot timpul anului. De asemenea, este interzisă capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august. Prevederile respective nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv a celor situate în ariile naturale protejate. Nerespectarea prevederilor legale se sancţionează contravenţional sau penal, după caz. La nivelul IPJ Satu Mare, vor fi demarate acţiuni pe linia verificării respectării acestor dispoziţii legale, în perioada susmenţionată, pe întreaga rază de competenţă.
Robert Marcus

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts