Problemele de fond funciar din Oaş, în atenţia prefectului Avramsedinta

La iniţiativa prefectului dr. Eugeniu Avram, în sala mică a Palatului Administrativ a avut loc ieri o întrunire a comisiei judeţene de fond funciar, la care au participat directorul Direcţiei Silvice Satu Mare, Sever Şter, alături de specialişti din cadrul instituţiei, reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din zona Oaşului. Această şedintă a fost convocată în vederea identificării unor soluţii concrete şi eficiente în ceea ce priveşte problemele pe care le întâmpină comisiile de fond funciar din Oaş, cu privire la punerea în posesie a terenurilor cu destinaţie forestieră.

Prezenţi la această întâlnire, reprezentanţii Regiei Naţionale a Pădurilor au oferit mai multe informaţii cu privire la procedura care se impune în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite în baza legilor fondului funciar. Reprezentanţii comisiilor locale de fond funciar şi-au prezentat problemele pe care le întâmpină în relaţia cu Direcţia Silvică urmând ca aceştia să primească un răspuns din partea reprezentanţilor ROMSILVA.

O altă temă dezbătută a fost procedura prin care unele drumuri forestiere aflate în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor urmează a fi predate în posesia unităţilor administrativ-teritoriale.
Szasz Lorand

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts