More


  AJOFM vine în sprijinul absolvenţilor 2015

  =

  ajofm

  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare oferă servicii absolvenților care se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire în vederea încadrării în muncă.Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenții vor depune la sediul instituţiei actul de identitate, în original și copie; adeverință medicală cu mențiunea „apt de muncă”, respectiv actele de studii și calificare din care să rezulte absolvirea formei de învățământ, în original și copie. Ca urmare a înregistrării la agenție, absolvenții beneficiază de informare și consiliere profesională, în vederea orientării profesionale, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare, de mediere a muncii prin punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă în acord cu pregătirea, aptitudinile și interesele lor, de formare profesională sau indemnizaţie de şomaj.

  Absolvenții care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistrați la agenție sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Aceasta se acordă timp de șase luni și este de 250 de lei. Absolvenții înregistrați la agenție, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Totodată, mai pot beneficia de prime de mobilitate, de încadrare şi de instalare. Atât prima de încadrare cât și prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioada mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img