More


  O nouă sesiune de înscrieri pentru finanţare în Programul “Start”

  - Advertisement -

  imm

  Începând cu data de 22 iunie, ora 10.00, va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare “Start”. Beneficiari eligibili sunt societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) cu capital social integral privat, înregistraţi conform Legii 31/1990 sau OUG 6/2011, care au la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri on-line cel mult 2 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului. Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului ( anexa nr.13) şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului.

  O condiţie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) în cadrul Programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 120.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie este de minim 10%.

  Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (luni, 22 iunie 2015), timp de 10 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (miercuri, 1 iulie 2015). Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de afaceri.

  În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului. La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat şi certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, eliberate de către organul fiscal competent, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 2 noiembrie 2015, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

  Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 20 de milioane de lei, din care 18 milioane de lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 150 de beneficiari.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img