More


  Raportările contabile la 30 iunie trebuie depuse până pe 17 august

  =

  Raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun, până cel târziu la data de 17 august 2015, la organul fiscal teritorial sau se transmit prin poştă prin scrisoare cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, se arată într-un comunicat de presă dat publicităţii de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

  Acest sistem se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales,care verifică încadrarea în plafonul cifrei de afaceri pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2014.

  Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015.

  Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img