More


  Servicii de comunicare electronică la dispoziţia contribuabililor

  =

  fisc

  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus, în mod gratuit, la dispoziţia persoanelor fizice identificate prin cod numeric personal (CNP), două servicii de comunicare electronică “Spaţiul privat virtual” şi “Buletinul informativ fiscal”, disponibile 24 de ore din 24, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

  Documentele ce pot fi comunicate prin Serviciul “Spaţiul privat virtual” se împart în două categorii. Prima categorie vizează documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului automat: decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013, decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015, decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015, decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii-se aplică începând cu data de 1 iulie 2015. Prin acelaşi serviciu, contribuabilii pot avea acces la o serie întreagă de documente fiscale.

  Orice contribuabil poate începe să folosească acest serviciu accesând www.anaf.mfinante.gov.ro “Spaţiul privat virtual” pagina “Inregistrare utilizatori” cu ajutorul unui user name şi a unei parole care se vor alege de către acesta. Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre deciziile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013. Contribuabilii care nu deţin un act administrativ fiscal se vor adresa oricărei administraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spaţiul Privat Virtual pentru verificarea datelor care s-au completat , cu BI/CI în original şi numărul de înregistrare generat pe site-ul ANAF. Persoanele care deţin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spaţiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia.
  Alexandra Ardelean  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img