More  Stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi

  - Advertisement -

  handi

  Angajatorii care oferă persoanelor cu dizabilităţi şansa de a se angaja, de a avea o sursă de venit, pot beneficia de subvenţie de la bugetul asigurărilor de şomaj.

  Potrivit informaţiilor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Satu Mare, angajatorii care nu au obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, precum şi cei care în raport cu numărul de angajaţi şi-au îndeplinit obligaţia potrivit legii, beneficiază de o subvenţie în sumă lunară egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna pentru care se face plata, adică 500 de lei, pentru fiecare persoană încadrată. Această sumă se acordă pe o perioadă de 12 luni.
  Subvenţia se acordă începând cu data încheierii convenţiei între angajator şi AJOFM şi va fi dedusă din contribuţia pe care angajatorul este obligat să o vireze în contul bugetului asigurărilor de şomaj. Suma lunară se acordă angajatorului proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele încadrate. Pentru perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acordă.
  Angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată persoane cu handicap au obligaţia să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora. Angajatorii care încetează din motive imputabile lor raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor cu dizabilităţi angajate anterior termenului de 18 luni, sunt obligaţi să restituie în totalitate către agenţie sumele încasate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau serviciu.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  Cu buzele umflate

  0