More  ZECI de BLOCURI vor fi REABILITATE termic în următorii ani în SATU MARE

  - Advertisement -

   

  anvelopare

  Consilierii sătmăreni sunt chemaţi să aprobe proiectul de hotărâre pentru aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Satu Mare. Principala sursă de finanţare va fi asigurată fie prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu sprijinul financiar şi logistic al Primăriei şi Consiliului Local, fie prin Guvernul României, Consiliul Local Satu Mare şi asociaţiile de proprietari.

   

  Principala sursă de finanţare pentru lucrările de reabilitare energetică a blocurilor de locuinţe în următorii ani va fi asigurată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. “Dacă finanţarea se realizează din fonduri structurale, în cadrul POR 2014-2020, se respectă prevederile din ghidul solicitantului pentru această axă prioritară. Finanţarea realizării auditului energetic, expertizei tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie, precum şi a verificării documentaţiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie de către verificatori de proiecte atestaţi se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în care se derulează programele privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe. Contractarea expertizării şi auditului energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, nominalizate în programul multianual, se face de către coordonatorii locali (primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice”, se arată în proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, şi pus pe masa consilierilor locali.

   

  A altă sursă importantă de finanţare o reprezintă Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – proiect desfăşurat de către Ministerul Dezvoltării Rregionale şi Administraţiei Publice. “Dacă finanţarea se realizează în cadrul programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din fonduri alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul MDRAP – 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite; respectiv 20% din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite”, se mai arată în sursa citată.

   

  În cadrul unei şedinţe a Comisiei de eficienţă energetică – formată la nivelul Primăriei Satu Mare – au fost analizate toate cererile asociaţiilor de locatari care au avut depusă solicitarea pentru reabilitarea termică. S-au analizat construcţiile ilegale existente pe faţadele imobilelor şi s-a decis ca pentru includerea în program să se solicite asociaţiilor să îşi asume desfacerea acestora până la data execuţiei lucrărilor de intervenţie. În urma solicitărilor trimise asociaţiilor de proprietari, un număr de 38 de asociaţii şi-au asumat solicitările Comisiei de eficienţă energetică, iar un număr de şapte asociaţii fie nu s-au prezentat cu un răspuns, fie nu au dorit demolarea construcţiilor ilegale.

  Asociaţia de proprietari Aleea Postăvaru nr.10 bl.13 scara A-D a prezentat o hotarâre a asociaţiei în vederea asumării condiţiilor impuse de către Comisia de eficienţă energetică, dar asociaţia de la scara E nu doreşte reabilitarea imobilului. “Această asociaţie nu a prezentat o hotărâre în termenul solicitat în vederea asumării condiţiilor. Având în vedere faptul că legislaţia prevede ca reabilitarea clădirilor să fie făcută unitar, pe intreaga clădire, blocul de la adresa de mai sus nu poate fi inclus în program”, se arată într-o decizie a Comisiei de eficienţă energetică.
  De asemenea, conform aceleiaşi surse, la Blocul 68, Calea Traian nr.10, asociaţia de proprietari nu doreşte desfacerea şarpantei construită fără autorizaţie şi nu a prezentat în termenul solicitat o hotărâre a asociaţiei de asumare a condiţiilor impuse. Din acest motiv, imobilul nu poate fi admis în Programul local privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.

  O altă problemă importantă o reprezintă constituirea asociaţiilor de proprietari. “La imobilul situat pe strada Muşeţel nr.6 s-a constatat că nu există asociaţie de proprietari, ceea ce exclude posibilitatea ca aceast imobil să fie inclus în Programul local privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe”, se arată în motivarea Comisiei de eficienţă energetică.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  Cu buzele umflate

  0