More


  GAL Someş-Codru, primul pe judeţ la atragerea de fonduri europene

  - Advertisement -

  gal

  Grupul de Acţiune Locală (GAL) Microregiunea Someş-Codru este prima asociaţie de acest fel care şi-a finalizat proiectul de implementare a “Planului de Dezvoltare Locală 2012 – 2015 al Microregiunii Someş-Codru”. Cu această ocazie a fost organizată o conferinţă de presă care a avut loc la Căminul Cultural Valea Vinului la care au participat deputatul Octavian Petric şi prefectul Eugeniu Avram, dar şi beneficiarii proiectelor derulate prin acest GAL.

  GAL înfiinţat în 2010
  În deschiderea evenimentului, a luat cuvântul preşedintele (GAL) Microregiunea Someş-Codru, primarul comunei Valea Vinului, Radu Cristea, care a făcut un scurt istoric al asociaţiei.

  Astfel, GAL – Microregiunea Someş-Codru a fost înfiinţată în anul 2010 atunci când s-au pus bazele unui parteneriat format din reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele care alcătuiesc această microregiune, organizaţii non – guvernamentale locale şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, scopul parteneriatului fiind acela de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii. Din cadrul Microregiunii Someș-Codru fac parte comunele Valea Vinului, Medieșu Aurit, Apa, Culciu, Crucișor, Homoroade și Bârsău.

  42 de proiecte
  În continuare, directorul executiv al GAL Codru-Someş, Adrian Bratosin, a prezentat succinct realizările asciaţiei de la înfiinţare şi până în prezent. Autorităţile locale precum şi locuitorii acestor comune au realizat în ultimii trei ani un număr de 61 de proiecte de investiţii din care 42 de proiecte cu o valoare totală de 4.136.887 euro au reuşit să obţină finanţare din fonduri FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi de la bugetul naţional.

  Valoarea sprijinului public nerambursabil oferit pentru implementarea cu succes a acestor proiecte este de 2.518.623 euro din totalul de 2.550.000 euro care au fost alocaţi către G.A.L. Microregiunea Someş-Codru.

  Repartizarea proiectelor implementate sau în curs de implementare per comună se prezintă astfel: Culciu – 12, Valea Vinului – 9, Medieșu Aurit – 4, Apa – 4, Homoroade – 4, Crucișor – 4, Bârsău – 3 proiecte.

  Din punct de vedere al tipurilor de proiecte, în ceea ce priveşte autorităţile locale s-au sprijinit investiţii de circa 960.000 euro în reabilitarea şi dotarea căminelor culturale, modernizarea de drumuri comunale şi investiţii pentru dotarea departamentelor de gospodărire comunală cu utilaje şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţilor. Pentru mediul privat s-au sprijinit investiţii în instalarea tinerilor fermieri (cca. 512.000 Euro), modernizarea exploataţiilor agricole prin dotarea acestora cu utilaje agricole (cca. 1.717.000), înfiinţarea şi sprijinirea microîntreprinderilor care activează în domeniul non agricol (cca. 775.000 euro).

  De asemenea a mai fost sprijinit un proiect de cooperare realizat de trei Grupuri de Acţiune Locală din judeţul nostru: GAL Sud Vest Satu Mare, GAL Zona Sătmarului şi GAL Microregiunea Someş-Codru a cărui obiectiv este promovarea potenţialului turistic al teritoriilor acoperite de aceste Grupuri de Acţiune Locale.

  Locul 1 pe judeţ, 48 pe ţară
  În cuvântările lor, atât reprezentantul Centrului Judeţean de Dezvoltare Rurală, Adriana Melania Ghiriti, cât şi reprezentantul Oficiului Judeţean de Finanţare a Investiţiilor Rurale, Magyar Lorand, au apreciat activitatea şi profesionalismul angajaţilor GAL Someş Codru, fiind scos în evidenţă faptul că, din punct de vedere a atragerii de fonduri europene, asociaţia este pe primul loc la nivel judeţean şi pe locul 48 pe ţară.

  Activitatea GAL, apreciată de autorităţi
  Atât deputatul Octavian Petric, cât şi prefectul Eugeniu Avram, au apreciat activitatea şi profesionalismul angajaţilor GAL Someş Codru. “Este o sărbătoare pentru GAL Someş-Codru care a reuşit să finalizeze strategia de dezvoltare atrăgând, în folosul comunităţii de aici, peste 2,5 milioane de euro. Sunt mândru de acest lucru cu atât mai mult cu cât acest GAL se află chiar în colegiul meu de deputat. Proiectele derulate prin acest GAL s-au dezvoltat şi au modernizat comunităţile aparţinătoare iar nivelul de trai al populaţiei de aici a crescut”, a arătat Octavian Petric.

  Prefectul Avram solicită ca din experienţa lor, angajaţii GAL Someş-Codru să împărtăşească şi colegilor din alte zone. “Apreciez profesionalismul celor de la GAL Someş-Codru. Aş dori ca din experienţa pe care aţi dobândit-o să o împărtăşiţi şi colegilor voştri de la alte GAL-uri. Această formă de asociere este o soluţie simplă pentru a atrage fonduri europene şi trebuie să ne folosim de ele”, a mai spus prefectul Eugeniu Avram.

  Reprezentanţii GAL Someş-Codru se pregătesc temeinic pentru iniţierea unui nou program de dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2014-2020.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img