More


  Să înceapă „marea plombare”!

  - Advertisement -

  plombare

  Până la finalizarea licitaţiei iniţiale pentru Acordul-cadru privind “Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare” – procedură aflată în fază de contestaţie şi amânată de mai bine de un an – conducerea Primăriei Satu Mare a deschis o nouă procedură de urgenţă pentru plombarea străzilor şi nivelarea străzilor de pământ. Mai exact, edilii locali aşteaptă oferte pentru plombări cu mixtură asfaltică pe 6.000 metri pătraţi şi nivelări străzi de pământ pe 19.000 metri pătraţi.

  O nouă procedură
  Pentru că o firmă a contestat prima licitaţie privind lucrările de întreţinere a drumurilor din municipiul Satu Mare, administraţia locală a deschis o nouă procedură pentru atribuirea lucrărilor de plombare a străzilor. “Primăria municipiului Satu Mare solicită oferte de preț ferme din partea operatorilor economici interesați, valabile minim 30 de zile, în vederea atribuirii prin procedura de atribuire directă a contractului pentru obiectivul: „Lucrări de reparaţii urgente pe străzi în municipiul Satu Mare”, plombări cu mixtură asfaltică BA 16 pe 6.000,00 metri pătraţi şi nivelări străzi de pământ pe 19.000,00 metri pătraţi. Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Satu Mare, cam. 11, până la data de 29.02.2016, ora 10.00, în plic închis în două exemplare (1 original și 1 copie). Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut pentru totalul celor două tipuri de lucrări solicitate”, se arată într-un anunţ postat pe site-ul oficial al Primăriei Satu Mare.

  Contractul, valabil până la finalizarea licitaţiei iniţiale
  Conform aceleiaşi surse, contractul va înceta în momentul în care licitaţia iniţială va fi încheiată. “Contractul va înceta cel mai târziu la data finalizării procedurii de atribuire prin Licitaţie deschisă a Acordului-cadru privind „Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare” Lotul I – Mal Drept Someş Lotul II – Mal Stâng Someş, procedură aflată în derulare”, se mai arată în sursa citată.

  Ce aşteaptă edilii locali
  Edilii locali au prevăzut în caietul de sarcini şi ce se aşteaptă de la firmele interesate. “ Inventarierea suprafeţelor, se face prin marcare cu vopsea în forme geometrice regulate, care să cuprindă întreaga suprafaţă degradată. Marcarea şi identificarea tipului de defecţiuni necesare a fi reparate, se face împreună cu delegatul beneficiarului. Decaparea mecanică prin frezare. Se interzice aşternerea mixturii în gropi nedecapate. Curăţirea suprafeţei decapate se realizează prin suflarea cu aer comprimat, după ce în prealabil a fost îndepărtat din gropi materialul decapat. Materialul rezultat se încarcă în autovehicule şi se transportă din zona de lucru, la locul indicat de beneficiar. Amorsarea suprafeţelor se realizează cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă 0,8-1 kg/m2, diluată cu apă curată, nealcalină, în proporţie de 1:1. Amorsarea se va realiza obligatoriu cu dispozitive mecanice de pulverizare pentru crearea unei pelicule omogene pe toată suprafaţa stratului suport. Plombarea gropilor cu mixtură asfaltică BA16 se face pe timp uscat, când temperatura aerului este peste + 10º C. Se interzice punerea în operă a mixturii pe timp de ploaie. Punerea în operă a mixturii asfaltice se face prin aşternere în straturi uniforme cu grosimea de 6 cm, astfel încât după compactare suprafaţa reparată să fie la acelaşi nivel cu suprafaţa adiacentă. La aşternere şi compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de reglementările în vigoare. Compactarea se realizează obligatoriu cu cilindrii compactori vibratori. Operaţia de compactare este foarte importantă pentru etanşeitatea şi durabilitatea lucrării, de aceea trebuie făcută cu mare atenţie. După compactarea mixturii asfaltice aşternute, se închide rostul dintre mixtura veche şi cea nouă prin badijonare cu emulsie şi nisip de concasaj”, se arată în caietul de sarcini.

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img