More


  Convocator Ardealul Carei

  =

  CONVOCATOR

  Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. A. I. Cuză, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 10.04.2020, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și al Actului Constitutiv

  CONVOACĂ

  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.05.2020, la ora 12:00, la sediul societății din Carei, str. A. I. Cuză, nr. 24, jud. Satu Mare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2020, reprezentând Data de referință pentru această Adunare.

  În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 19.05.2020, ora 12:00, la sediul societății Ardealul SA, având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

   

  Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

  1. Descărcarea din gestiune a actualei societăți de audit SC AUDEXCO SRL, ca urmare a denunțării unilaterale al contractului de audit financiar.
  2. Desemnarea unei noi societăți de audit financiar, respectiv stabilirea duratei contractului de audit.
  3. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al căror mandat este în vigoare la data ținerii AGOA, în persoana doamnei Lupșica Negrean Angela și domnului Obis Karoly Attila.
  4. Descărcarea din gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Ardealul SA.
  5. Alegerea și numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al societății Ardealul SA, stabilirea duratei mandatului respectiv a renumerației acestora. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății.
  6. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca dată de înregistrare.

  Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu ziua publicării Convocatorului în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

  Reprezentarea acționarilor se poate face în baza unei procuri speciale, care se va depune în original la Secretariatul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

  Carei, 10.04.2020                                              PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI,
  NUNA SIMONA  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img