More


  Heraldica Sătmarului. Ce semnificație au simbolurile de pe stema județului și a municipiului

  - Advertisement -

  Conform legislaţiei, fiecare judeţ trebuie să îşi aleagă o stemă oficială. Această stemă se conturează după anumite criterii bazate pe tradiţie, realizări economice şi social-culturale. Astfel, stema judeţului Satu Mare a fost aprobată de către Guvernul României şi publicată în Monitorul Oficial nr. 196/20 martie 2014. De asemenea, în anul 2015 a fost aprobată noua stemă a municipiului Satu Mare.

  Stema judeţului, utilizată în perioada interbelică şi pe care se regăsea blazonul familiei Karolyi, vulturul Karul, peşti şi altele similare nu mai corespundea situaţiei actuale, motiv pentru care s-a comandat o stemă nouă. Astfel, Consiliul Judeţean a întocmit 8 variante de stemă, dintre care 3 variante au fost propuse de Comisia Teritorială de Heraldică pentru o dezbatere publică.

  Acestea au fost făcute publice în 3 decembrie 2012 pe site-ul instituţiei şi prin intermediul mijloacelor mass media. Stema judeţului Satu Mare a fost aprobată de către Guvernul României şi publicată în Monitorul Oficial nr. 196/20 martie 2014.

  Ce semnifică pentru judeţ fiecare simbol al stemei?
  Descriere: Scut scartelat: – În primul cartier (pe fond roşu) un cerb de argint; – În cartierul secund (fond albastru): un măr de aur cu poame de aur; – În al treilea cartier (fond albastru): spice de grâu de aur; – În cartierul patru (fondul roşu): un strugure de argint cu o frunză de viţă de vie, de argint; – Peste tot (în câmp auriu), un turn de cetate pe fond de culoare roşie, cu poartă de culoare neagră.

  Semnificaţie: Figurile heraldice (mobilele) din cele patru cartiere ale scutului de bază transpun simbolic bogăţiile naturale ale judeţului şi ocupaţiile locuitorilor acestui judeţ. -Cerbul de argint reprezintă cutezanţa, măreţia, îndrăzneala, este un element de acţiune. -Pomul reprezintă rodul, împlinirea, mărul fiind considerat ca pom al vieţii. Coroana pătrată semnifică echilibrul prin cele patru elemente: pământul, aerul, focul şi apa. -Spicele reprezintă rodul, holda, bogăţia holdei, tradiţia, câmpiile întinse. -Strugurele de argint este un element specific bogăţiei, reprezintă vinul, sacralitatea acestuia.

  Fondul, roşu şi albastru are o încărcătură foarte puternică, focul sacru şi apa care purifică totul pe pământ. -În câmpul auriu (simbol de înaltă preţuire) se află turnul, pe fond de culoare roşie, simbolizând rădăcinile istorice ale judeţului.
  Turnul, ca element stilizat al unei cetăţi, reprezintă gradul cel mai înalt de nobleţe, cinstirea devenirii noastre în timp şi demonstrează continuitatea locuitorilor judeţului pe aceste teritorii aflate la întretăierea de hotare.

  Descrierea stemei municipiului Satu Mare
  În martie 2015 consilierii locali ai municipiului Satu Mare, întruniți într-o ședință ordinară, aprobau noua stemă a municipiului Satu Mare. Forma aprobată de consilieri în anul 2014 a necesitat anumite modificări conform solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Actuala stemă supusă aprobării consilierilor locali a fost acceptată de minister și de Comisia de Heraldică şi Genealogie a Academiei Române.

  Stema municipiului Satu Mare se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite. În interiorul scutului, dintr-un bastion format dintr-un zid de cetate crenelat argintiu se ridică un turn de argint cu trei ferestre deschise negre, având la bază o poartă cu grilajul ridicat, apărată de un leu rampant, şezând, de aur, văzut din profil spre dreapta, cu coadă ridicată pe spate şi cu limba roşie scoasă. Din crenelurile bastionului se ridică un turn conic central roşu, flancat de câte un turnuleţ argintiu, cu fereastra neagră deschisă, cu acoperişul ascuţit roşu. Din metereze iese, în dreapta-stânga bastionului, o terasă verde pe care sunt plasaţi câte un chiparos cu trunchiul negru şi coronamentul verde; la extremităţile fiecărui chiparos se află câte un oştean de argint, privind spre chiparos, îmbrăcat în armură completă cu coiful cu viziera trasă, având în mâna dreaptă o spadă ridicată.

  Bastionul este aşezat pe o terasă verde, iar vârful scutului de argint este undat. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.

  Semnificația elementelor însumate
  Bastionul se referă la rolul cetăţii în apărarea localităţii.

  Leul reprezintă o imagine simbolică prentru ideea de putere şi curaj în luptă. Chiparosul face referire la bogăţia pomicolă din zonă.

  Grilajul reprezintă statutul privilegiat de cetate al oraşului, în Evul Mediu. Întreaga compoziţie a fost inspirată de tradiţia heraldică, folosită în perioada interbelică. Iar coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu-reşedinţă de judeţ.

  Nicolae Ghișan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img