În Sălaj se muncește, încă, ”la negru”    În urma controalelor efectuate în cursul lunii iulie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj au descoperit 33 de persoane care munceau fără a avea forme legale de angajare. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, inspectorii de muncă au controlat, în domeniul relaţiilor de muncă, 107 agenţi economici. Cei 33 de angajaţi ”la negru” au fost găsiţi la 19 dintre aceştia, angajatorii fiind sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare totală de 310.000 de lei. În urma controalelor, inspectorii de muncă au aplicat amenzi de 8.300 de lei şi pentru nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară; completarea registrului cu date eronate sau incomplete; nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară şi nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 62 de unităţi şi au fost aplicate amenzi în valoare totală de 15.000 lei la doi dintre angajatori pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse la controlul anterior şi neîntocmirea documentelor cu regim special pentru materii explozive. Pe lângă amenzi inspectorii de muncă au sancţionat cu avertisment mai mulţi angajatori pentru neefectuarea controlului medical periodic, nerespectarea duratei şi periodicităţii instruirii SSM, precum şi pentru lipsa unor documente care se păstrează obligatoriu la punctul de lucru. În urma controalelor s-a dispus de asemenea sistarea funcţionării a două echipamente electrice, care nu aveau asigurate protecţiile împotriva electrocutării, până la remedierea defecţiunilor.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts