Informaţii utile pentru asiguraţi legat de prescrierea şi eliberarea medicamentelorpop

Pentru a intra în posesia unei reţete, asiguratul trebuie să se prezinte la medic – medici de familie sau medici de specialitate care au încheiat contract de furnizare de servicii cu CAS, în baza unei programări care se poate face şi telefonic, cu excepţia cazurilor de urgenţă, când se prezintă direct la cabinetul medicului de familie sau la unitatea de primire urgenţe a spitalelor, după caz.

Medicul verifică, mai întâi, calitatea de asigurat a pacientului dar şi alte documente medicale care sunt în favoarea prescripţiei medicale – decizie de tratament de la comisie PNS-boli cronice, scrisoare medicală de la medicul specialist, alte reţete anterioare, bilete externare etc. În urma consultaţiei medicale, în condiţiile în care pacientul asigurat are nevoie de tratament medical, medicul completează o reteţă – prescripţia medicală, în baza căreia asiguratul ridică medicamentele prescrise numai din farmacie.
Pentru aceasta, asiguratul este informat, în prealabil, de către medic şi cu privire la preţul de referinţă – plătit de CAS şi cel de vânzare în farmacie a medicamentelor, prezentând pacientului cea mai bună opţiune atât din punct de vedere medical cât şi financiar, în funcţie de afecţiune, dar şi de categoria de asigurat, gradul de compensare a medicamentelor fiind diferit.
Pacientul ridică reţeta prescrisă de la medic şi merge la farmacie. Aici poate ridica medicaţia numai pe bază de reţetă şi act de identitate (condiţie valabilă şi pentru împuternicitul pacientului), numai în intervalul de valabilitate al reţetei şi numai de la farmacia din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS. Asiguratul este liber să-şi aleagă orice farmacie aflată în contract cu CAS Satu Mare, medicului prescriptor fiindu-i interzis să direcţioneze asiguratul la o anumită farmacie. Dacă asiguraţii se tem că vor nemulţumi medicul, în cazul în care nu respectă recomandarea acestora pentru o anumită farmacie, e bine să ştiţi că medicul nu are cum să cunoască la ce farmacie se adresează pacientul.
Asiguratul poate solicita farmacistului (dacă medicul nu a precizat expres denumirea comercială) medicaţie mai ieftină, generică sau dimpotrivă mai scumpă, ţinând cont că trebuie să plătească diferenţa de la preţul compensat până la preţul de vânzare în farmacie al medicamentului. La medicaţia prescrisă pe mai multe luni, dacă pacientul nu-şi ridică întreaga medicaţie nu mai are posibilitatea de a ridica alte medicamente pentru perioada înscrisă pe reţetă.
Pacientul sau împuternicitul acestuia trebuie să fie atent la ce medicamente sunt înscrise ca eliberate, pe formularul tipărit de farmacie şi numai după aceea să semneze de primirea lor! Se pot solicita explicaţii, lămuriri referitoare la administrarea medicamentelor, informaţii pe care farmacistul le poate nota fie pe ambalajul medicamentelor, fie pe o hârtie, separat, dar nu pe formularul printat care confirmă eliberarea medicamentelor.
Pacientului i se poate refuza eliberarea medicamentelor şi va fi îndrumat înapoi la medicul prescriptor pentru corectarea erorilor, dacă:
– reţeta prezintă erori la înscriere şi mai ales la citirea codului de bare;
– perioada de valabilitate a reţetei a fost depăşită;
– nu prezintă certitudine cu privire la lizibilitatea parafei, semnăturii sau ştampilei sau dacă una dintre acestea lipsesc.
Foarte important de reţinut pentru asiguraţii care beneficiază de reţetă electronică sunt următoarele situaţii:
– Formularul de reţetă primit de la medicul prescriptor nu trebuie îndoit sau mototolit, cel puţin în zona codului de bare 2D, pentru a putea fi citit în farmacie;
-Dacă farmacia nu are temporar acces on-line, asiguratul trebuie să meargă la o altă farmacie care are acces, legătură prin internet cu sistemul CNAS, deoarece farmaciile nu au voie să elibereze medicamente compensate de către CNAS atunci când sunt off-line.
Este interzisă eliberarea de medicamente de către medici din cabinetele medicale, este interzisă prezentarea pacientului internat (sau a aparţinătorilor acestuia) la cabinetele medicale din ambulatoriu în vederea obţinerii de prescripţii medicale pe timpul spitalizării, în centrele de permanenţă medicii de gardă nu au competenţa de prescriere de medicamente pe bază de reteţă compensată, ei pot recomanda tratament numai prin reţetă simplă necompensată prin CAS.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts