Termen limită la FinanțePână luni, 25 noiembrie, trebuie depuse la unităţile fiscale, după caz: notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului de Taxă Valoare Adăugată la încasare, de către persoanele impozabile înregistrate, şi care se află înscrise în ”Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna octombrie, declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii octombrie, declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie, decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie, decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA, decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Iulian Duma
ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts