More  Înscrieri în cadrul Programului “Femeia manager 2015”

  - Advertisement -

  femeia

  Potrivit site-ului Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro), începând cu data de 17 septembrie, ora 10.00, va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului Femeia manager 2015. Pot beneficia de AFN în cadrul Programului microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale (II), după caz, care îndeplinesc o serie de criterii de eligibilitate, la momentul înscrierii on-line.

  Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie este de minim 10%. Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare la oricare din Programele derulate de către Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în anul 2015.

  Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe categorii eligibile cum ar fi achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, investiţii în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii, achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul şi altele.

  Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare, se completează on-line planul de afaceri.

  În vederea înscrierii în cadrul Programului în această sesiune, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (joi, 17 septembrie 2015), timp de 5 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (luni, 21 septembrie 2015), cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

  Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 1.000.000 lei. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 20 de beneficiari.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  O parcare…

  0