Municipiul Satu Mare va avea un statut propriustatut

La iniţiativa viceprimarului municipiului Satu Mare, Radu Roca, consilierii locali sunt chemaţi să aprobe statutul municipiului Satu Mare în şedinţa de mâine. Statutul unităţilor administrativ-teritoriale din Romania este un document care cuprinde date şi elemente specifice care au rolul de a individualiza o unitate administrativ-teritorială în raport cu alte unităţi similare. Concret, cuprinde toate datele relevante despre o localitate, de la partidele politice sau sindicate, de la oportunităţi de afaceri sau populaţie, până la istorie şi poziţionare geografică, sau mass media şi învăţământ.


Proiectul de statut cuprinde şi: referiri la modul în care bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al municipiului pot fi date în administrare, pot fi închiriate sau atribuite în folosinţă gratuită, menţiuni privind aderarea la asociaţii internaţionale, modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi însemnele specifice. “Procesul de elaborare a Statutului Municipului Satu Mare se bazează pe rezultatele documentării realizate de către Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, bazate pe un volum foarte mare de muncă şi pe o bibliografie cuprinzătoare, pe materialele de actualitate furnizate de instituţiile, autorităţile şi compartimentele cu atribuţii în domeniile ce fac obiectul statutului. Prin Dispoziţia primarului nr. 570/15.04.2014, s-a numit comisia de întocmire a proiectului de statut al municipiului Satu Mare. Unul dintre elementele de bază ale statutului este stema unităţii administrativ-teritoriale, care a fost aprobată prin H. G. nr. 303/2015 privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, publicată în MO nr. 366/27.05.2015. Rolul Statutului Municipiului Satu Mare este acela de a evidenţia identitatea, evoluţia şi potenţialul municipiului precum şi racordarea la valorile europene”, a arătat viceprimarul Radu Roca.
Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts