More


  Program de finanţare pentru SRL-D, disponibil de joi

  - Advertisement -

  srld

  Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut recent anunţul referitor la data de lansare a Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2015 (SRL-D). Astfel, începând cu data de 10 septembrie 2015 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului SRL-D 2015.

  Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D). Pot înregistra societăţi cu răspundere limitată de tip SRL-D persoanele fizice, întreprinzători debutanţi în afaceri, care au capacitate juridică deplină de exerciţiu şi care anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European. O condiţie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori.

  Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 50%, dar nu mai mult de 44.821 lei (aprox. 10.000 euro) pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie (din surse proprii sau din credit bancar) este de minim 50%.

  Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. În vederea înscrierii în cadrul Programului în această sesiune, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (joi, 10 septembrie 2015), timp de 15 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (joi, 24 septembrie 2015).

  Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 19.300.000 lei cu posibilitatea suplimentării, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 430 de beneficiari.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img