Consiliului Concurenţei a găsit nereguli pe piaţa lemnului din Satu Mareconcurenta

Consiliul Concurenţei a identificat o serie de posibile nereguli pe piaţa lemnului din România, printre care şi în judeţul Satu Mare. Raportul arată că RNP – Romsilva desfăşoară atât activităţi de administrator, cât şi de agent economic, ceea ce îi oferă avantaje de natură concurenţială faţă de ceilalţi concurenţi. Conform legislaţiei în domeniu, Romsilva administrează fondul forestier proprietate publică a statului, dar poate şi achiziţiona lemn fasonat şi lemn prelucrat (cherestea, prefabricate etc) din fondul forestier pe care îl administrează, fără licitaţie sau concurs de oferte. După ce îşi reţine necesarul de consum, Romsilva valorifică prin licitaţie masa lemnoasă rămasă. Un număr mare de licitaţii cu un singur participant, peste 60% din total, s-a înregistrat şi în cazul direcţiilor silvice din judeţele Călăraşi, Sălaj, Tulcea, Maramureş, Satu Mare, Olt şi Ialomiţa. Cele 40 de direcţii silvice au organizat, în perioada 2011-2014, 46.756 licitaţii (fără judeţul Suceava), din care aproape 35% au fost licitaţii cu un singur participant.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts