„Afirmarea” s-a afirmat acum 80 de ani!La 1 Martie 1936 a apărut primul număr al prestigioasei reviste „Afirmarea”, cu sediul pe str. Moldovei 33 din Satu Mare. O putem trece, cu mândrie, între evenimentele culturale transilvane române, care au dăinuit şi ne fac pe noi, sătmărenii, să ne amintim de ele. Subliniez structura sufletească a redactorilor, bazată pe o premisă ideologică în mai toate domeniile de manifestare românească. Apariţia lunară sub îndrumarea lui Const. Gh. Popescu şi Octavian Ruleanu, sistemul de abonamente, de 100 lei anual, cu grupul „Afirmarea” format din 11 redactori, printre care Ştefan Andercou, Augustin Baciu, Horia I. Gheorghiţă, Petru Ţiucra Pribeagul sau Felician Gh. Zaciu, au dat posibilitate Tipografiei „Gloria” din Satu Mare să se „afirme” prin editarea acestei reviste.

Problemele de pe atunci nu difereau mult de cele de azi privind scoaterea revistei. A apărut „Afirmarea” sub semnul etosului muncii creatoare, într-un spaţiu de acumulare de cunoştinţe şi recunoaştere comunitară a importanţei frământărilor omeneşti.

Se vede o conciliere între voinţa redacţiei şi năzuinţele oamenilor, într-un limbaj atât de simplu şi atât de penetrant! Materialele primului număr (păstrat la Biblioteca Judeţeană) sunt adevărate „confesiuni” făcute în acord cu specificul nostru, cu vocabularul cu care au fost înzestraţi, dar cu foarte mult bun simţ.
Asta se vede în „Specific provincial”, material semnat de Const. Gh. Popescu. Urmează Petru Ţiucra Pribeagul cu „Vlahii nordici”, făcând o istorie, cu strămoşii românilor din regiunea Sătmarului, cu Dacii, Galii (Celţii), cu familiile de limbi ale Europei, adică toate limbile europene având la bază limba vorbită de popoarele indo-arice (Celtice) imigrate cu 5000 ani, în afară de turcă, ungară, bulgară-veche şi finică. Sunt amintiţi celţii de astăzi, dacii liberi etc.

Găsim în revistă „Lupta pentru cultura românească” (la Liceul de stat regesc catolic din Satu Mare), material semnat de Corneliu Mezea. Interesant mi s-a părut „Necesitatea unei mai mari asistenţe pentru femeie şi copil” semnat de Ion Luca, sau „Desagregarea familiei” şi „Răboj”. Apar scurte recenzii de cărţi, prezentările lor şi a revistelor, cu editurile şi preţurile acestora. Petre Şteţiu prezintă cea mai dureroasă situaţie a celor din învăţământ, „de a lupta pentru un codru de pâine”. Drepturile dascălilor au fost pururi călcate în picioare. Nici o tagmă de slujbaşi n-a fost mai neglijată ca învăţătorimea, mai ales cei tineri . Ei nu cer o leafă mare, cum o au paraziţii, mulţi la număr.

Despre această întreagă pleiadă de intelectuali de la „Afirmarea” s-a discutat exact la 1 martie, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la apariţie, într-o frumoasă activitate a Cenaclului sătmărean „Cronograf” de la Casa Creaţiei din Satu Mare. Momente minunate au oferit elevii Ţimerman Graţian şi Torja Cristian, la pian, viitori artişti – felicitări!

Teodor Curpaş

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts