More

  În Ardud nu există generaţie „expirată”!

  Au fost în Ardud izvoare de lacrimi ascunse, dar trecerea timpului le-a şters pentru că aici miroase a cultură la fiecare pas. Aici, în acest minunat oraş întâlnim drumuri, parcurse imaginar, ale copilăriei, dar, interesant, aici se vorbeşte frumos despre Ţara Oaşului. Cum? Am fost martor, am realizat „Oameni şi fapte” cu prilejul lansării a 3 cărţi, din care una cu titlu răsunător, dar şi răsculător -„Ţara Oaşului. Lumea tradiţională şi vendeta”, autorul fiind cunoscutul scriitor şi realizator de filme Nicoară Mihali. Cele 400 de pagini ale frumoasei cărţi, editată de „Limens” din Cluj Napoca, devin, cum apreciază prof. univ. dr. Ioan Golea din Oradea „O carte de referinţă europeană.” Cartea îi descoperă lui Nicoară Mihali calităţile de excepţie în a-l numi istoric, etnolog, eseist, poet şi dascăl cu har. Cine-i Nicoară Mihali? Este un salariat modest, cu 1500 lei, la Casa Corpului Didactic din Baia Mare, care, ani în şir a făcut cercetări serioase privind cazuistica vendetei în Oaş, chiar acolo unde se afirma că „La noi nu există vendete!”, adică ură ce se transmite timp de decenii. Aşa susţineau mai marii societăţii trecute, în sensul că omul acelei societăţi nu ştie ce-i crima, răzbunarea şi nu-i capabil de aşa ceva!

  Au fost capabili acei conducători să atribuie actul „vendetei” doar capitaliştilor, mai ales italienilor. Filmul realizat şi prezentat, datele culese de autor, convorbirile cu parohiile, cu posturile locale de poliţie, acte ale oficiilor stării civile de la primării, publicaţiile vremii, monografiile, toate au fost parcurse cu greu, adăugându-se întâmplări povestite pe treapta pervazului caselor de către oamenii simpli care au trăit astfel de acte ale urii, neuitării şi răzbunării de tot felul.

  Nicoară Mihali, interesat să realizeze o bună lucrare de doctorat, şi-a dat tot interesul pentru o documentare puternică ce a surprins acest teritoriu numit Ţara Oaşului.

  Populaţia din Ardud a avut prilejul să cunoască mai bine ce înseamnă istoria „Ţării Oaşului” îmbinându-se cu secvenţe din filmele lui Nicoară Mihali, cu interpreţi de muzică cultă de la Liceul de artă din Baia Mare, printre care şi fiica autorului, cu o voce de excepţie. Cartea îl descoperă pe autor ca specialist în antropologie, un om ce lasă o zestre genetică a oşanului despre care vorbim atât de des, cu o cercetare atât de pătrunzătoare, încât realizează şi o clasificare a crimelor, mai mult ca oricare lucrător de specialitate.

  Locuitorii Oaşului se regăsesc în carte, pe localităţi, pe ani, pe tipuri de omoruri, cu familii ce au suferit tragedii, cu boli şi consecinţe ale alcoolului. Apar declaraţiile inculpaţilor, martori, jurăminte, rechizitorii etc.

  Cartea merge până în prezentarea vendetei în literatură, muzică, arte plastice sau film, concluzionând cu „Ţara Oaşului este cel mai scump loc din lume”. Este singura lucrare din România care a dezbătut cazuri de vendetă, cu tristeţea că „au plecat sub pământ un sat de oşeni de 2500 de suflete în urma vendetelor”, conform Arhivei Tribunalului Satu Mare (1964-2007).

  Iată ce aduce Ardudul, prin primarul Ovidiu Duma, tineretului şi localnicilor, pentru a cunoaşte mereu câte ceva din istoria judeţului. Este o generaţie „la zi”!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE