More


  UE acuză că România nu-și îndeplinește obligațiile față de cetățenii ei

  - Advertisement -

      Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

  Etapele pe care le are la dispoziție Comisia Europeană de a acționa asupra statelor membre sunt:

  1. Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere, solicitând informații suplimentare de la țara în cauză. Aceasta din urmă trebuie să trimită un răspuns detaliat într-un anumit termen, de obicei de 2 luni.
  2. Dacă ajunge la concluzia că țara nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în baza legislației UE, Comisia poate trimite un aviz motivat – o solicitare oficială de a se conforma legislației UE. Avizul conține motivele pentru care Comisia consideră că țara respectivă încalcă legislația UE, precum și solicitarea ca statul membru să informeze Comisia, de obicei în termen de 2 luni, cu privire la măsurile luate.
  3. Dacă statul membru continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție. Majoritatea cazurilor sunt soluționate înainte de a fi aduse în fața Curții.
  4. Dacă statul membru nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispozițiilor directivei, Comisia poate solicita Curții să aplice sancțiuni.
  5. Dacă hotărârea Curții stabilește că statul a încălcat legislația UE, autoritățile naționale trebuie să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curții.

  România acuzată de neîndeplinirea obligaţiilor în domeniul justiţiei, al locurilor de muncă şi drepturilor sociale, al impozitării şi uniunii vamale, respectiv al stabilităţii fianciare.

  1.Domeniul justiţiei: Scrisoare de punere în întârziere
     Drepturi procedurale: Comisia îndeamnă România şi alte şapte țări din UE să pună în aplicare legislația UE privind dreptul de a avea acces la un avocat.
  2.Domeniul locurilor de muncă și al drepturilor sociale: Scrisoare de punere în întârziere
   Detașarea lucrătorilor: Comisia solicită României şi altor 23 de state membre să respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor.
  3.Domeniul impozitării și uniunii vamale: Scrisoare de punere în întârziere

     Impozitare: Comisia solicită României să permită accesul anumitor întreprinderi eligibile la ghișeul unic al Uniunii în domeniul TVA

  4. Domeniul domeniul stabilităţii financiare și uniunea piețelor de capital: Aviz motivat
     Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: Comisia solicită României şi altor 8 state membre să comunice măsurile naționale de transpunere a normelor UE privind capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare.


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img