More

  Formarea profesională, măsură activă necesară pe o piață a muncii în continuă schimbare

  Formarea profesională oferă posibilitatea de dezvoltare profesională și personală, creează premizele învățării unei meserii noi, dobândirea de noi competențe în procesul de reorientare către o meserie mai ofertantă.

  Activitatea de formare profesională se desfășoară pe baza planului național de formare profesională elaborat anual de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și se finanțează din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

  Stabilirea calificărilor/ocupațiilor/competențelor pentru care se organizează programe de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, la nivelul fiecărui județ  se realizează în urma unui proces ce include:

  • Investigarea tendințelor de dezvoltare a economiei locale pe termen scurt;
  • Percepția angajatorilor cu privire la nevoile de calificare a forței de muncă;
  • Analiza ofertelor de locuri de muncă vacante;
  • Stabilirea nevoii de formare prin consultarea directă a potențialilor beneficiari ai formării;
  • Analiza unor informații privind disponibilizările colective.

  Prima etapă în procesul de stabilire a nevoii de formare profesională se realizează prin activitatea de informare și consiliere profesională sau de mediere, oferită gratuit persoanelor înregistrate în baza de date a agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă. Această activitate poate fi oferită și de furnizorii de servicii de informare și consiliere profesională acreditați de ANOFM prin structurile sale teritoriale.

  Stimularea angajatorilor să își asume un rol mai activ în sprijinirea formării de competențe a angajaților este la fel de importantă. Programele de ucenicie consolidează legătura dintre sectorul ocupațional și cel al educației și formării.

  Angajatorii care încheie un contract de ucenicie beneficiază la cerere de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație, în baza unei convenții încheiate cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumită angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

  Calificările dobândite prin ucenicie sunt incluse în cadrele de calificări recunoscute la nivel național, având ca punct de referință Cadrul european al calificărilor.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE