Înscrieri pentru clasa a IX-a la LPSPROFIL SPORTIV – atletism, 9 locuri
– baschet 2 locuri
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE FACE ÎN DATA DE   17 IULIE 2013 ÎNTRE ORELE  9-15, LA SECRETARIATUL LICEULUI, STR. I. SLAVICI NR.43, TEL 0261717464.
SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE
ÎN DATA DE 18 IULIE  2013 orele  10,00
ACTE NECESARE:
– Dosar plic
– Cerere tip de înscriere( se obţine  de la Liceul cu Program Sportiv)
– Copie  Xerox după certificatul de naştere
– Copie  Xerox după cartea de identitate
– Anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini
( de la şcoala de provenienţă)
– Adeverinţă de la medic cu menţiunea  ,,Apt pentru practicarea sportului”
– Pentru clasele de atletism, baschet şi fotbal se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu este legitimat  la alt club sportiv, la specializarea pentru care candidează
– Acord de transfer de la clubul unde este legitimat, pentru atletism, baschet şi fotbal
– Pentru clasa de ,,Mozaic,, se va prezenta dovada legitimării la un club sportiv, nivelul de performanţă, rezultate obţinute în competiţii oficiale.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts