More  Înscrieri pentru clasa a IX-a la LPS

  PROFIL SPORTIV – atletism, 9 locuri
  – baschet 2 locuri
  ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE FACE ÎN DATA DE   17 IULIE 2013 ÎNTRE ORELE  9-15, LA SECRETARIATUL LICEULUI, STR. I. SLAVICI NR.43, TEL 0261717464.
  SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE
  ÎN DATA DE 18 IULIE  2013 orele  10,00
  ACTE NECESARE:
  – Dosar plic
  – Cerere tip de înscriere( se obţine  de la Liceul cu Program Sportiv)
  – Copie  Xerox după certificatul de naştere
  – Copie  Xerox după cartea de identitate
  – Anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini
  ( de la şcoala de provenienţă)
  – Adeverinţă de la medic cu menţiunea  ,,Apt pentru practicarea sportului”
  – Pentru clasele de atletism, baschet şi fotbal se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu este legitimat  la alt club sportiv, la specializarea pentru care candidează
  – Acord de transfer de la clubul unde este legitimat, pentru atletism, baschet şi fotbal
  – Pentru clasa de ,,Mozaic,, se va prezenta dovada legitimării la un club sportiv, nivelul de performanţă, rezultate obţinute în competiţii oficiale.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE