Programul START pentru tineri, activ din 29 iulieAutoritatea de Implementare a Programelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii anunţă că, începând cu data de 29 iulie, ora 10.00, va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 2013. Programul este unul de încurajare şi stimulare a înfiinţării de şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, principalul obiectiv al acestuia fiind de creştere a performanţelor firmelor tinere. Suma maximă care poate fi primită în cadrul programului este de 100.000 de lei (aproximativ 22.700 de euro), aceasta reprezentând o contribuţie de circa 70% din valoarea proiectului, urmând ca diferenţa de 30% să fie suportată din surse proprii de către întreprinzător, respectiv acoperită de un credit bancar, garantat în proporţie de 80% de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Printre cheltuielile eligibile se numără echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsură, mijloace de transport în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul, licenţe, brete, francize, software, achiziţionarea de echipamente IT, achiziţionare de spaţii de lucru, de producţie sau prestări servicii şi altele.
Perioada de înscriere durează 15 zile, timp în care firmele trebuie să completeze online un plan de afaceri. După terminarea periodei de înscriere online, firmele sunt obligate ca în termen de 10 zile, să se prezinte la sediul Agenţiei cu dosarul de participare, compus în principal din planul de afaceri aferent. Evaluarea planurilor de afaceri are loc în două etape. Fiecare secţiune a acestuia are un punctaj, punctajul total disponibil fiind de 100 de puncte.
Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts