Marginalizaţii social, subvenţionaţi din bugetul asigurărilor de şomajmarginalizati

Numărul tinerilor cu risc de marginalizare socială este din ce în ce mai mare, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Satu Mare. Pentru a fi evitat acest flagel, a fost adoptat un sistem de subvenţionare a celor care angajează tineri aflaţi în pericolul de a fi marginalizaţi.

Contract de solidaritate
Potrivit legii, tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani care se înregistrează la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Satu Mare. Pentru a intra în această categorie, tânărul trebuie să se afle în sistemul de protecţie a copilului sau să provină din acest sistem, are dizabilităţi, nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea, are copii în întreţinere, a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate sau, şi mai grav, a fost victima traficului de persoane.

Angajatorii care încadrează în muncă astfel de tineri vor beneficia lunar de o subvenţie în sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, adică o mie de lei, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. “Acest contract se încheie între AJOFM Satu Mare şi tânărul cu risc de marginalizare, pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani”, a precizat directorul AJOFM Satu Mare, Simona Derşidan.

Suma se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani, conform legii.

Condiţii impuse angajatorilor
Această facilitate se acordă angajatorilor doar dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii precum faptul că salariatul trebuie încadrat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, iar locul de muncă pe care este încadrat tânărul să fie vacant şi comunicat agenţiei. În cazul în care angajatorii încetează raporturile de muncă ale tinerilor înainte de expirarea contractului de solidaritate, aceştia vor fi obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru fiecare tânăr pentru care a încetat raportul de muncă.

Dacă la data expirării contractului de solidaritate angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul, atunci va beneficia de o altă facilitate din partea statului. Concret, angajatorul va primi lunar, din bugetul asigurărilor de şomaj, o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată.

Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts