Pădurile judeţului, păzite cu electroşocuri şi bile de cauciucgarda

Pădurile judeţului sunt apărate de inspectori de la Garda Forestieră, care vor avea în dotare, pe lângă uniforme speciale, pistol cu bile şi baston cu electroşocuri, la fel ca şi inspectorii de la Antifraudă de la ANAF. Inspectorii de la Garda Forestieră vor avea la dispoziţie pentru deplasare maşini de teren cu girofar. Salariile vor fi pe măsura resposabilităţii. Salariul unui inspector debutant va porni de la 2.000 de lei, iar cei cu experienţă vor câştiga aproape 5.000 de lei.

Ce este Garda Forestieră?!
Gărzile forestiere sunt instituţii publice teritoriale, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.
Gărzile au preluat atribuţiile, posturile şi personalul de la comisariatele de regim silvic şi cinegetic, care s-au desfiinţat conform prevederilor O.U.G, nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere. În exercitarea atribuţiilor sale, Gărzile cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

Colaborare transfrontalieră
Gărzile cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale. Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri şi prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic din cadrul acesteia.

Centru regional la Oradea
Garda forestieră Oradea are în subordine trei Gărzi foretiere judeţene, fără personalitate juridică, respectiv Arad, Satu Mare, Sălaj, a declarat comisarul şef Maria Antal.

Structura organizatorică şi a statului de funcţii a fost aprobată prin Ordinul M.M.A.P. nr.1466 din 25.09.2015.

Sute de contravenţii în acest an
Inspectorul teritorial Maria Antal a precizat că fostul Inspectorat Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (I.T.R.S.V.), transformat în Garda Forestieră Judeţeană Satu Mare, a efectuat în primele nouă luni ale acestui an un număr de nouă controale tematice şi 36 de controale de fond. Inspectorii au găsit 774 de metri cubi de arbori tăiaţi ilegal, fiind produsă o pagubă de 185.000 de lei. De asemenea, au mai fost controlate 69 de instalaţii de debitat material lemnos şi depozite de material lemnos, fiind aplicate 19 contravenţii, cu o valoare de 42.000 lei.

Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts