Start pentru înscrierile IMM-urilor în programul EMPRETECstart

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) este activă, începând cu data de 19 octombrie, aplicaţia de înscriere în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 2015. EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări. România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program.

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială. Prin Program se finanţează organizarea a 8 workshop-uri de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Pot beneficia de prevederile Programului EMPRETEC persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program, o serie de criterii de eligibilitate precum să fie cetăţeni români, să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor şi să fie înscrişi la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere. Prin Program, se asigură participarea gratuită la workshop-urile de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program.

Înscrierea în program se face on-line pe site. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să completeze şi să transmită on-line formularul de înscriere (anexa 1 din documentaţie), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (luni, 19 octombrie 2015), Ultima zi de înscriere poate fi diferită pentru fiecare Oficiu, în funcţie de data organizării evenimentului. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 1.000.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea celor 8 workshop-uri EMPRETEC şi pentru acoperirea chetuielilor aferente participanţilor. Pentru anul 2015, se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 160 de beneficiari, persoane fizice.
Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts