More


  Prefectura s-a autosesizat în privinţa conflictului de interese de la Carei

  =

  1

  GNV a semnalat faptul că, în perioada 2011-2015, consilierul liberal careian Adrian Bucureştean a vândut, prin PFA-ul său, filtre de apă de 180.000 lei şcolilor cărora le votase bugetul

  Semnalarea conflictului de interese evident în care s-a aflat timp de aproape cinci ani consilierul local liberal Adrian Bucureştean a atras atenţia Prefecturii Satu Mare. În ancheta publicată de Gazeta de Nord-Vest s-a arătat că respectivul consilier local, care a candidat din partea PNL la Primăria Carei în 2012, a călcat în picioare prevederile legale referitoare la conflictul de interese. Din 2011 până în 2015, acesta a vândut, prin PFA-ul său, filtre de apă şi accesorii în valoare de peste 180.000 lei unităţilor de învăţământ din municipiul Carei. Este vorba de aceleaşi unităţi de învăţământ cărora le vota an de an bugetul în calitate de consilier local alers pe listele PNL.

  Prefectura Satu Mare a solicitat Primăriei, Consiliului Local şi secretarului municipiului Carei să comunice de urgenţă informaţiile legate de conflictul de interese în care s-a aflat consilierul local Adrian Bucureştean. Reproducem integral adresa Prefecturii:

  “Ca urmare a articolelor apărute în presa locală, şi având în vedere prevederile art.1 aliniat 3 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi modificată, prin care se stipulează că “Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local”, iar pe de altă parte conform art.19 alin.1 lit. a) din acelaşi act normativ, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul are printre atribuţiile principale “asigură, la nivelul judeţului, … aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice”, supunem atenţiei dumneavoastră asupra respectării prevederilor legale, şi anume:

  – a prevederilor art.77 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată, coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată şi modificată, prin care se stipulează în mod expres asupra existenţei conflictului de interese în situaţia în care la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor locale. Hotărârile adoptat de consiliul local în acest caz sunt nule de drept care trebuie constatată de către instanţa de contancios administrativ;

  – a dispoziţiilor art.90 alin.1 şi 2 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exer4citarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată, prin care se arată că “Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ- teritoriale nu pot încheia contracte comercial de prestări servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean, respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

  Încălcarea dispoziţiilor art.90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor, potrivit art.92 alin.1 din Legea nr.161/2003 modificată şi compleată. Totodată se prevede faptul că “Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au contracte încheiate cu încălcarea art.90 au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să renunţe la contractele încheiate. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale” (art.92 alin2 din Legea nr.161/2003), iar încălcarea obligaţiei prevăzute la alin.2 (al art.92 din Legea nr.161/2003) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local (art.92 alin.3 din Legea nr.161/2003).

  În situaţia în care aveţi cunoştinţă de nerespectarea prevederilor legale amintite în prezenta, vă solicităm comunicarea acesteia de îndată, în vedere luării de urgenţă şi cu precădere a măsurilor legale care se impun.”  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img