More


  Fermierii pot depune la APIA cereri pentru motorină în agricultură

  =

  apia

  Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Satu Mare informează potențialii beneficiari că în perioada 2 – 31 decembrie 2015 pot fi depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.

  Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenței de acciză se depune însoţită de următoarele documente: copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare; adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate după caz; adeverinţă în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; adeverinţă în original eliberată de către ONVPV pentru suprafețele cu vie, după caz; situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată (model Anexa 2 din ordin); copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar (model Anexa 3 din ordin).

  De asemenea, mai trebuie prezentate dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare, stabilite conform anexei 4 din ordin; angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.

  Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către CJAPIA în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img