More


  Strategie pentru eliminarea sărăciei în Satu Mare

  =

  primaria

  Primăria Satu Mare, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, va veni în faţa Consiliului Local cu un proiect privind accesarea de fonduri europene pentru realizarea “Strategiei de dezvoltare a zonelor marginalizate a municipiului Satu Mare”. Prin acest proiect – care urmează să fie depus spre finanţare în luna februarie a anului viitor – se are în vedere ajutorarea persoanelor care locuiesc în zonele sărace ale municipiului reşedinţă de judeţ.

  UE finanţează proiectele “multisectoriale și integrate”
  Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, indică în proiectul de hotărâre contextul în care a fost iniţiat şi promovat acest proiect. “Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală (…) Pentru orașele mai mari de 20.000 locuitori, investițiile cuprinse în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul DLRC trebuie să aibă caracter multisectorial și integrat, să fie complementare și sinergice, permițând finanțarea din POCU a sprijinului pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și a constituirii GAL, a măsurilor destinate creșterii participării pe piața muncii, a îmbunătățirii nivelului educațional și a accesului la servicii de bază”, se arată în proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Dorel Coica.

  Bani sunt, proiecte să fie
  Conducerea Primăriei Satu Mare mai arată faptul că prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 se alocă sume importante pentru finanţarea unor astfel de proiecte. “Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 dispune de o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,326 miliarde de euro contribuţie UE (FSE: 4,220 miliarde euro + YEI/ILMT: 105,9 milioane euro) şi stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi al educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate”, se mai arată în sursa citată.

  Plan în trei etape
  Conform aceleiaşi surse, proiectul va avea o durată de cinci luni – estimată între februarie – iunie 2016 – și reprezintă prima etapă a unui mecanism complex. Principalul rezultat în această etapă va fi înfiinţarea GAL (Grup de Acțiune Locală), elaborarea Strategiei de dezvoltare a zonelor marginalizate a municipiului Satu Mare, cu planul de acțiune aferent și lista de proiecte pentru implementarea strategiei.

  În etapa II, GAL Satu Mare va depune Strategia de dezvoltare a zonelor marginalizate a municipiului Satu Mare spre evaluare de către Comitetul Comun de Selecție stabilit la nivel național.

  În etapa III, GAL Satu Mare va avea trei luni la dispoziție pentru a alege pachetul de proiecte integrate pe care îl va înainta cu cerere de finanțare din fonduri europene către Comitetul Comun de Selecție stabilit la nivel național. În această etapă vor fi finanțate proiecte de anvergură având un impact major prin promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate/zonele defavorizate din Satu Mare.

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img