Gestionarea situaţiilor de criză scârţâie în mediul ruralCJSU

Cu ocazia prezentării bilanţului de activitate pe anul trecut al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Satu Mare, vicepreşedintele Gheorghe Dan a precizat că anumite persoane din conducerea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă nu au informat populaţia cu privire la anumite situaţii periculoase. Mai mult, un număr de 15 persoane nu au participat la cursurile de perfecţionare pe linia situaţiilor de urgenţă. Cu toate acestea, conducerea CJSU a precizat că situaţiile de urgenţă au fost gestionate bine de autorităţile judeţene şi locale.

Populaţia nu este informată asupra unor pericole
Vicepreşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare şi şef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Someş” Satu Mare, colonelul Gheorghe Dan, a prezentat câteva disfuncţionalităţi întâmpinate în cursul anului trecut. Una dintre cele mai grave este reprezentată de faptul că factorii de decizie de la nivel local nu au transmis mai departe atenţionările de pericol către populaţie. “Netransmiterea operativă şi corectă a informărilor cu privire la iminenţa apariţiei/apariţia unor situaţii de urgenţă, în sensul că aceste informări rămân la nivelul preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, neluându-se măsuri de diseminare, mai departe, către populaţie”, a spus colonelul Gheor-ghe Dan.

Dezinteres din partea unor funcţionari
Şeful ISU “Someş” a mai precizat că sunt persoane la nivelul primăriilor care nu au participat la diferite cursuri de pregătire, cu toate că aveau această obligaţie. “Neparticiparea la cursurile de pregătire din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a persoanelor planificate. Opt persoane au fost în această situaţie. Neparticiparea la cursurile de pregătire din cadrul Centrului Zonal de Pregătire Cluj Napoca – a persoanelor planificate. Aici este vorba despre şapte persoane”, a mai spus vicepreşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare. Colonelul Gheorghe Dan a mai acuzat insuficienţa resurselor financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi refacerii obiectivelor şi infrastructurii afectate.

Planul pentru acest an
Conducerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă îşi propune în acest an să crească gradul de instruire al personalului cu sarcini privind situaţiile de urgenţă. “Ne propunem pentru acest an creşterea nivelului de instruire, prin participarea la activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, a personalului de conducere din administraţia publică locală, a membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale, a personalului centrelor operative, celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a şefilor serviciilor de urgenţă voluntare şi private”, a concluzionat colonelul Gheorghe Dan.

Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts