More  Primăria înăspreşte regimul autorizării firmelor

  autorizari

  Pentru a face ordine pe segmentul autorizării societăţilor comerciale, Primăria Satu Mare a iniţiat în acest sens un proiect de hotărâre, pe care îl va supune spre aprobare Consiliului Local. Astfel, au fost introduse o nouă serie de condiţii în regimul autorizării şi funcţionării unităţilor comerciale. Singurii care scapă sunt avocaţii, notarii şi medicii, care se bucură de acoperirea conferită de legile speciale.

  Schimbări bazate pe experienţa ultimilor ani
  Specialiştii din cadrul Primăriei Satu Mare consideră că introducerea unor noi condiţii – bazate pe experienţa ultimilor ani – ar avea rolul de a face ordine în activitatea de autorizare a societăţilor comerciale de pe raza municipiului reşedinţă de judeţ. “În vederea supravegherii mai energice, a monitorizării activităţii agenţilor economici şi controlul comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul Satu Mare, considerăm oportună aprobarea unor noi reglementări cu privire la procedura de autorizare a agenţilor economici. Adoptarea acestor modificări are la bază de asemenea şi cazuistica înregistrată în ultimii ani structurată pe categorii de acte administrative eliberate şi, în acest scop, noua reglementare va asigura o supraveghere energică de către Primăria municipiului Satu Mare a desfăşurării de activităţi economice, diminuarea sesizărilor cetăţenilor cu referire la activitatea operatorilor economici şi optimizarea strategiei de dezvoltare a activităţilor comerciale, cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului, pentru structurile de vânzare şi de prestări servicii de piaţă”, a arătat şeful Birou Control Comercial şi Autorizaţii de Funcţionare, Florin Maier.

  Caz concret
  Conform sursei citate, noile reglementări întăresc procedura de emitere a autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe domeniul public sau privat al municipiului Satu Mare prin introducerea obligatorie a depunerii autorizaţiilor emise de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Autoritatea de Sănătate Publică, Agenţia de Protecţia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

  Facilităţi pentru avocaţi, notari şi medici
  Pe de altă parte, cu privire la extinderea obligativităţii obţinerii autorizaţiei de funcţionare la categoria liber profesioniştilor, cu referire exactă a celor care îşi desfăşoară activitatea la parterul unor blocuri de locuinţe, chiar dacă o asemenea reglementare ar soluţiona unele probleme apărute în procesul de reabilitare termică a imobilelor, Florin Maier consideră că reglementarea obligării liber profesioniştilor (avocaţi, notari, medici, etc.) la obţinerea autorizaţiei de funcţionare ar încălca prevederile legale, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.99/2000/R privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, art.3 alin.3 litera i care stabileşte că sunt exceptate de la prevederile ordonanţei produsele şi serviciile reglementate prin acte normative speciale. “Ori activitatea şi serviciile furnizate de avocaţi este reglementată prin Legea 51/1995/R pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cele furnizate de medici prin Legea 95/2006/R privind reforma în domeniul sănătăţii, la fel şi pentru celelalte profesii liberale. Situaţia reabilitării termice a imobilelor care au spaţii cu asemenea destinaţie poate fi soluţionată prin intermediul autorizaţiei pentru schimbarea de destinaţie”, a conchis Florin Maier.

  Ciprian Bâtea

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE