Tot mai puţini elevi pe băncile şcolilorelevi

În ultimul sfert de secol, învăţământul autohton a trecut prin schimbări masive. Profesorii şi elevii au avut de-a face reforme peste reforme. Colac peste pupăză, numărul elevilor a scăzut semnificativ, numărul şcolilor s-a redus de asemenea, iar calitatea actului educaţional a ajuns la un nivel la care cu greu mai poate fi tolerat de către societate. Nu trebuie decât să privim evoluţia ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat pentru a înţelege în ce situaţie ne aflăm.

Cădere liberă şi periculoasă
Numărul elevilor din unitățile de învățământ ale județului este în continuă scădere. Din 2010 și până în 2015, în fiecare an, tot mai puțini școlari au fost înregistrați ca frecventând instituțiile de educație formală.

Dacă pentru anul școlar 2010 – 2011 au fost înregistrați 64 de mii de elevi în unitățile de învățământ din județ, potrivit Direcției de Statistică, numărul acestora a scăzut la 61 de mii un an mai târziu, la 60 de mii peste încă un an, iar în anul şcolar 2014 – 2015 au studiat în școlile sătmărene 58. 293 de elevi.

Reviriment doar la învăţământul profesional
Dacă la nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal dar și de învățământ superior vorbim de o scădere a numărului de elevi/studenţi, învățământul profesional a cunoscut în ultimii ani un adevărat reviriment. Autoritățile județene, dar și cele școlare, și-au dat mâna cu firmele importante sătmărene și au reușit să facă din postliceale un mediu atractiv pentru tineri.

Din 2012 vorbim de o creștere constantă a numărului de elevi atât în postliceale și școlile de maiștri, cât și la profilele profesionale. Aici s-a ajuns de la școlarizarea a 279 de elevi la instruirea a 1196. În ceea ce privește pregătirea postliceală și cea a maiștrilor, aici s-a ajuns de la 1008 elevi în 2012 la peste 1600 în anul școlar 2014 – 2015.

Ce soluţii există?!
Scăderea numărului de elevi din școli este legată atât de scăderea treptată a natalității cât și de problemele legate de emigrare, abandon școlar în timp ce sunt copii care nu ajung niciodată să aibă parte de un învățământ formal din cauza problemelor de ordin social ale familiilor din care fac parte. Creșterea calității dar și a utilității învățământului profesional a dorit să vină chiar în întâmpinarea acestor probleme cu care se confruntă elevii care provin din medii defavorizate și pentru care, învățământul teoretic nu era atractiv.

Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts