More


  Careiul are strategie de dezvoltare până în 2020

  - Advertisement -

  carei

  Conducerea Primăriei Carei a făcut publică Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a municipiului pentru perioada 2014–2020. Documentul a fost postat pe site-ul administraţiei locale – municipiulcarei.ro. Proiectele – considerate strategice – vor fi propuse spre finanţare atât din surse bugetare, cât şi din surse guvernamentale sau europene.

  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a municipiului Carei este un document de programare necesar dezvoltării urbane durabile în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007 – 2030 şi propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune 2014-2020, se arată în sursa citată. În timp ce pentru perioada 2007-2013 era prevazută opţiunea de a pune în aplicare dezvoltarea urbană într-o abordare integrată, în perioada 2014-2020 dezvoltarea urbană va fi pusă în aplicare prin strategii care stabilesc acţiuni integrate. Astfel Strategia Integrată combină resurse provenite de la diversele axe prioritare şi programe operaţionale. “Reabilitarea/extinderea/modernizarea utilităţilor publice (apă, canalizare, canalizare pluvială) – 2.000.000 euro; Modernizarea axei est-vest: Bd. 25 octombrie – Piața Avram Iancu – Calea Mihai Viteazu -5.000.000 euro; Modernizarea drumuri de acces în satul Ianculeşti – 5.000.000 euro; Reabilitare termică a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Carei – 1.000.000 euro; Modernizare/extindere a Școlii Gimnaziale “Vasile Lucaciu” – 1.500.000 euro; Modernizarea Şcolii cu Clasele I-VIII Nr. 3 – 500.000 euro; Reabilitarea/modernizarea Grupului Şcolar Iuliu Maniu – 2.500.000 euro; Reabilitarea/modernizarea clădirii principale şi extinderea, modernizarea și echiparea campusului Liceului Tehnologic “Simion Bărnuțiu” – 3.500.000 euro; Extinderea, modernizarea și echiparea campusului Liceului Teoretic Carei – 6.500.000 euro; Extinderea/eficientizarea sistemului de iluminat public, incluzând sisteme de telegestiune – 2.000.000 euro; Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din municipiul Carei – 2.000.000 euro; Creşterea mobilităţii în interiorul municipiului – 10.000.000 euro; Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Carei – 2.000.000 euro; Construcția unui bazin de înot acoperit în municipiul Carei – 1.000.000 euro; Reabilitarea /modernizarea stadionului municipal Carei – 800.000 euro; Extinderea, reabilitarea și dotarea Creșei Carei – 250.000 euro; Reabilitarea căminului Cultural Ianculeşti – 250.000 euro; Sprijinirea parteneriatelor public-public sau public –privat, organizarea de grupuri de lucru, seminarii în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, orientarea spre învăţământul profesional şi tehnic – 100.000 euro; Susţinerea claselor de tip after-school sau şansa a doua – 100.000 euro; Înființarea unui ambulatoriu de specialitate balneokinetoterapie infantilă la Spitalul Municipal Carei – 2.000.000 euro; Construcția de locuințe sociale în municipiul Carei – 10.000.000 euro; Îmbunătăţirea capacităţii de acţiune şi prevenire a situaţiilor de urgenţă – 1.200.000 euro; Implementarea de sisteme de monitorizare video – 500.000 euro; Prevenirea, combaterea, informarea, educarea grupurilor ţintă identificate în domeniile social, educaţie şi sănătate – 300.000 euro; Sprijinirea creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) – 200.000 euro; Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri – 500.000 euro; Regenerarea mediului din municipiul Carei (proiecte de revitalizare a zonelor degradate; zona Șomoș) – 3.000.000 euro; Construcția șoselei de centură Nord a Municipiului Carei – 4.000.000; Modernizarea zonei de agrement Lacul Ianculeşti – 1.000.000 euro”, se arată în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a municipiului Carei.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img