More


  Jumătate dintre petiţii, rezolvate imediat de Prefectură

  =

  prefect

  Prefectul Eugeniu Avram a prezentat ieri bilanţul instituţiei pe anul trecut. La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, primarul municipiului Carei, Kovacs Eugen, primarul oraşului Tăşnad, Vasile Mitraşca, primarul oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca, primarul oraşului Livada, Artur Piricsi, primarul oraşului Ardud, Ovidiu Duma, respectiv şefii instituţiilor deconcentrate.

  Circa 160 de acte, nelegale
  În ceea ce priveşte dispoziţiile emise de primarii din judeţ, 3.810 au fost efectuate la nivelul municipiilor, 2.809 la nivelul oraşelor şi 16.581 la nivelul comunelor. În urma controlului de legalitate, un număr de 157 acte au fost considerate ca fiind nelegale. Astfel, pentru 123 de hotărâri ale consiliilor locale s-au realizat proceduri prealabile, din care 114 hotărâri au fost revocate, iar în 9 situaţii s-au introdus acţiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea totală sau parţială a hotărârilor consiliilor locale şi s-a introdus o acţiune fără întocmirea procedurii prealabile, în care s-a solicitat anularea actului adoptat cu încălcarea prevederilor legale.

  De asemenea, pentru 32 de dispoziţii emise de primari s-au întocmit proceduri prealabile, din care 30 de dispoziţii au fost revocate, iar în două situaţii s-au introdus acţiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea totală sau parţială a dispoziţiei, iar pentru o dispoziţie a fost promovată acţiune în contencios administrativ fără a se realiza procedura prealabilă.

  Motivele nelegalităţii
  Principalele aspecte care au determinat considerarea nelegală a actelor verificate se referă la nerespectarea de către consiliul local a competenței materiale de a dispune asupra unui imobil-teren, care potrivit actelor de proprietate nu apare ca fiind proprietar unitatea administrativ-teritorială, respectiv verificarea situaţiei juridice a terenului ce face obiectul acestui act administrativ unilateral cu caracter normativ, respectiv salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015. De asemenea, s-a mai considerat că forul deliberativ local nu are temei legal pentru aprobarea angajării cu contract de prestări servicii a unui executor fiscal pentru executarea silită a contribuabililor persoane fizice și juridice care au datorii la bugetul local al comunei etc.

  Jumătate dintre probleme, soluţionate imediat
  Din totalul de 654 persoane primite în audienţă și consiliate de către personalul de specialitate, un număr de 289 cazuri au fost soluționate imediat, 134 au depus petiţii în vederea soluționării problemelor sesizate, 142 au fost îndrumaţi către alte instituţii/ structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru competentă soluţionare, 38 cazuri s-a dispus activități de control, 49 cazuri s-a prezentat soluție în scris, respectiv pentru două cazuri s-au organizat întâlniri de mediere. “Menționăm că 117 din cetățenii care s-au prezentat în audiență la sediul instituției audomiciliul în municipiul Satu Mare, ceea ce reprezintă 31,45%”, se arată în raportul de activitate al Instituţiei Prefectului. Din totalul de 133 petiţii depuse cu ocazia audienţelor 97 au fost soluţionate favorabil sau parţial favorabil, 12 nefavorabil, trei au fost clasate, respectiv 21 sunt în curs de soluţionare.

  Corpul de control în acţiune
  Corpul de control al Instituţiei Prefectului a făcut o serie de verificări care au vizat activitatea primarilor şi a secretarilor unor primării, fiind întocmite 10 note de constatare, cuprinzând deficienţele constatate şi măsuri cu termen pentru remedierea acestora. Printre situaţiile deosebite înregistrate de către Corpul de control în cursul anului 2015 s-au numărat sesizarea formulată de un grup de societăţi comerciale cu privire la prestarea unor servicii funerare şi existenţa unei eventuale situaţii de incompatibilitate, în urma căreia s-a solicitat conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare efectuarea unei anchete interne. De asemenea, s-a mai dispus efectuarea unor verificări la compartimentul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Cămărzana, în urma cărora s-a solicitat un audit intern din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene (ACSA), precum şi propunerea analizării în Comisia de discipină a unităţii administrativ-teritoriale, a tuturor aspectelor care ţin de abateri de la dispoziţiile legale, ale unui funcţionar public.

  Comunicare şi promovare mai eficiente
  Instituţia Prefectului a mai urmărit îmbunătăţirea procesului de actualizare a informaţiilor disponibile pe site-ul instituţiei și transformarea paginii de social-media a instituției într-un instrument de comunicare și informare eficient. În cursul anului 2015, numărul total de aprecieri a crescut cu 37,34%, ajungând la sfârșitul anului la 1.611, iar postările instituției au ajuns la un număr maxim de 5.135 vizualizări, valoarea medie fiind între 1.000-1.500.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img