More


  Conducerea IJP anunță vacantarea a zeci de posturi

  =

  conducerea-ipj

  După ce mulţi sătmăreni au devenit interesaţi, în urma anunţului Poliţiei Române prin care se vorbea despre scoaterea la concurs a unor posturi în inspectoratele din toată ţara, Inspectoratul General al Poliţiei Române a definitivat calendarul activităţilor. Judeţului Satu Mare i-au fost alocate 48 de locuri din cele 1.854 existente la nivel naţional, în vederea completării deficitului de personal existent. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale şi se adresează celor care doresc o carieră în acest domeniu, proveniţi din sursă externă, cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi celor care îndeplinesc condiţiile legale.
  Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”; îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special. Trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; să dețină permis de conducere categoria „B”.
  După data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, ora 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment. Datele şi orele precum şi locaţiile de desfăşurare a probelor sportive, testului scris, testarea psihologigă, vor fi comunicate ulterior candidaţilor înscrişi.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img