More


  Revista Mărturii Culturale – Un nou început…

  =

  Recent a ieşit de sub tipar primul număr al unei reviste de cultură, fondată de poetul, criticul literar şi publicistul AUREL POP – membru al Uniunii Scriitorilor din România – intitulată sugestiv MĂRTURII CULTURALE. Această aleasă personalitate culturală a Sătmarului, care-şi are rădăcinile naşterii sale înfipte adânc în legendarul Maramureş, s-a implicat în diverse acţiuni culturale şi scriitoriceşti. Pe lângă cărţile sale şi nenumăratele premii, obţinute la diverse concursuri de poezie, s-a ocupat de publicarea unor opere postume, ale unor scriitori „uitaţi” de comunitatea literară sătmăreană. Aurel Pop este şi autorul unor lucrări de istorie literară de referinţă pentru judeţul Satu Mare. Opera sa este vastă şi poate fi luată drept model de generaţiile următoare, pentru: tenacitatea, dăruirea şi pasiunea culturală dedicate muncii menită să surprindă în paginile cărţilor şi a revistelor viaţa culturală în toată măreţia ei creativă.

  Revista MĂRTURII CULTURALE apare pe suport de hârtie în vremuri de ” restrişte” pentru că ea concurează cu „Măria” sa Internetul. Dar…ce poate fi mai frumos decât să răsfoieşti în tihnă o revistă culturală, pentru a te delecta cu ineditul eseurilor, poeziilor, interviurilor, cronicilor literare, prozei şi a traducerilor, care ne plasează în mod alternativ în lumea de ieri şi de azi a vieţii culturale sătmărene? Curajul de a publica o astfel de revistă vine din adâncul sufletului neliniştit al creaţiei, care sălăşluieşte în mintea acestui împătimit de cultură şi implicit de literatură autentică. Iată dezideratele, care sunt pentru Aurel Pop transformate într-o misiune de „suflet, inimă şi credinţă”.

  Pentru a întregi originalitatea, dar şi diversitatea revistei „Mărturii culturale”, Aurel Pop, împreună cu colegii de redacţie: dr. Viorel Câmpean – redactor şef, dr. Ovidiu T.Pop – redactor şef adjunct şi drd. Marta Cordea – secretară de redacţie, au hotărât ca revista să fie ilustrată cu cele mai reprezentative lucrări ale artistei plastice CRISTINA GLORIA OPRIŞA. Această împletire fericită între literatură şi artele plastice îi conferă revistei o imagine distinsă şi captivantă. Există o poezie a pictorilor, care uneori se contopeşte cu poemele picturale ale poeţilor. Există o armonie a eseurilor, care se regăseşte şi în creaţia artiştilor plastici. Cronicile literare, la rândul lor, ne oferă analize pertinente. Acestea ne prezintă faţetele nebănuite şi imprevizibile ale creaţiei scriitoriceşti.
  În editorialul revistei MĂRTURII CULTURALE, intitulat sugestiv „Un nou început…”, semnat de directorul fondator Aurel Pop, ne sunt prezentate perspectivele acestei publicaţii culturale: „ Noua revistă, apare în peisajul publicistic local şi naţional cu scopul de-a mărturisi aspecte din viaţa şi operele scriitorilor de ieri şi de azi „. Revista este ilustrată şi cu “ mărturii în imagini “, care sunt de fapt nişte fotografii, în care sunt surprinse instantanee de la diverse evenimente culturale. Nu pot să nu dezvăluiesc faptul că Aurel Pop este şi un fotoreporter cultural pasionat, care are în colecţia personală câteva mii de fotografii de la diverse acţiuni culturale desfăşurate, în ţară sau străinătate, de-a lungul a zeci şi zeci de ani.
  Această nouă revistă culturală, MĂRTURII CULTURALE, poate fi găsită la Biblioteca Judeţeană din Satu Mare, iar redactorii de revistă şcolară, profesorii de limba şi literatura română, poeţii, scriitorii, oamenii de cultură, artiştii plastici…, care doresc să devină colaboratori, pot să acceseze adresa de email: popaurel22@yahoo.com, pentru a solicita informaţii suplimentare de la directorul fondator AUREL POP. “ Drum bun “ pe calea culturii autentice şi mult succes îi doresc revistei MĂRTURII CULTURALE, fondatorului acesteia, Aurel Pop, colegiului redacţional, colaboratorilor şi iubitorilor de lectură ! Sperăm că ea va dăinui peste vreme şi va rămâne un model viu pentru generaţiile viitoare, aşa cum menţionează Aurel Pop în editorialul revistei: “ Mărturiile trecutului şi prezentului vor constitui baza viitorului, pe care generaţiile ce vor urma trebuie să le preţuiască şi să le transmită mai departe”.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img