More


  LA MULŢI ANI, DE ZIUA ROMÂNIEI !

  =

  Dincolo de orice dispute politice sau economice pentru supremaţie, românii din ţară sau din străinătate nu trebuie să uite niciodată celebrele cuvinte, care străjuiesc indestructibila conştiinţă românească: “ Am fo ş-om hi în veci! “. Aici, în Ţara Carpaţilor, a râurilor cristaline, a codrilor străbuni, a Mării Negre, a Dunării, a pământului udat cu lacrimile şi sângele moşilor şi strămoşilor noştri, a amintirilor din copilărie, a primului sărut… trăieşte forţa indestructibilă a dacilor, menţionată în vechime şi de părintele istoriei Herodot: “ Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci “. România este ţara oamenilor cu credinţă în bunul Dumnezeu, ospitalieri, talentaţi, neînfricaţi, inteligenţi, înţelepţi şi gata oricând să se sacrifice pentru ţara lor sau pentru a interveni în sprijinul semenilor indiferent de limba vorbită, de obiceiuri sau credinţă religioasă. Niciodată, dar niciodată, acest popor binecuvântat de bunul Dumnezeu nu a purtat războaie de înrobire a altor neamuri ! Să se ştie ! Întotdeauna, acest popor cu suflet mare şi “inimă de aur” nu şi-a dorit altceva decât să-şi apere “… sărăcia şi nevoile şi neamul…”, palma de pâmânt, familia şi credinţa străbună lăsată moştenire de la cei care au desăvârşit unitatea pe veci a românilor din Ţara Românească, Moldova şi Ardealul. Să nu-şi închipuie cineva că românii n-au conştiinţa trează şi că o să reuşească vreodată să-şi însuşească pe nedrept din trupul sfânt al acestei ţări latine!

  De Ziua României, nu cred că există români adevăraţi în sufletul cărora să nu vibreze bucuria patriotică stârnită de fanfara militară, de înălţătoarele cuvinte solemne rostite de patrioţii români din zilele noastre democratice. Se vorbeşte din ce în ce mai mult de renaşterea României pe fondul vibraţiilor patriotice ale înaintaşilor noştri: Burebista, Decebal, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Vlad Ţepeş, Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza …şi a marilor creatori ai muzicii şi literaturii române: George Enescu, Ciprian Porumbescu…Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coşbuc, Ion Creangă…Lucian Blaga, D.D. Roşca, Mihai Ralea, Nicolae Iorga…şi alte mari personalităţi ale culturii şi creaţiei româneşti.
  Mesajele din vremurile de ieri, transmise prin vreme sub diferite forme, de aceste mari personalităţi ale neamului românesc sunt “pietrele de temelie” nepreţuite pe care poate fi reconstruită România modernă democratică. Suntem datori în faţa lui Dumnezeu, a bravilor domnitori români, a ostaşilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie şi a tuturor celor care au crezut şi cred în unitatea şi independenţa României… să înţelegem cuvintele lui Mihai Viteazul: “ Pentru a trăi viaţa care ţi-a fost dată, eşti dator să o meriţi ca om, cât şi ca neam în fiecare clipă!“. Iată clipa trecătoare devine veşnică prin acest mesaj transmis prin vreme generaţiilor de astăzi din România şi de pretutindeni…Parcă, pentru a întregi peste vreme “cuvintele de aur” ale lui Mihai Viteazul, domnitorul Alexandru Ioan Cuza ne-a lăsat moştenire şi celebrele cuvinte menite să conştientizeze în permanenţă poporul român:” A pricepe este mai important decât a şti ! “.

  Unii aleşi sau viitori aleşi ai poporului, din zilele noastre, trebuie, dar, să “ priceapă “ că această ţară se susţine şi pe cuvintele pandurului Tudor Vladimirescu: “ Patria e norodul, nu tagma jefuitorilor”. Poate unii nu ştiu că Democraţia înseamnă „ Puterea poporului „…şi nu puterea străină de interesul naţional. N-am să uit nici cuvintele ilustrului om politic şi istoric român Mihail Kogălniceanu: „ Eu cunosc o horă şi mai frumoasă, hora în care să se ţină de mână toţi pământenii, şi ortodoxi, şi catolici, şi armeni, şi fără a se uita la deosebirea religiilor, pe care le poate judeca numai Dumnezeu, toţi legaţi prin aceleaşi drepturi şi îndatoriri, prin acelaşi interes, prin aceeaşi dragoste faţă de ţară, să joace HORA ROMÂNIEI unite şi autonome. Puterea şi fericirea unui stat se află în puterea şi fericirea mulţimii, adică a naţiei”.

  La mulţi ani, România ! La mulţi ani, patrioţi români de pretutindeni ! Nu uitaţi cuvintele nemuritoare scrise de poetul nostru naţional Mihai Eminescu: „ Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,/ Tânără mireasă, mamă cu amor!/ Fiii tăi trăiască numai în frăţie/ Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,/ Viaţa în vecie, glorii, bucurie,/ Arme cu tărie, suflet românesc,/ Vis de vitejie, fală şi mândrie,/Dulce Românie, asta ţi-o doresc! “.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img