More


  Anunț CSM Satu Mare

  - Advertisement -

  Clubul Sportiv Municipal Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, de economist, grad profesional IA, Compartiment Contabilitate.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  Cerinţe specifice pentru ocuparea postului de consilier I:

  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul economic, vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani.

  Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr. 1, în data de 22.02.2018, ora 10 – proba scrisă și în 28.02.2018, ora 10.00 – interviul.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 16.02.2018, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la secretariatul clubului, persoana de contact:
  Marcu Ileana, Clubul Sportiv Municipal Satu Mare , P-ța 25 Octombrie, bl. 17, ap. 2
  Tel: 0361-808670  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img