More

  Poiana cu Narcise din Racâş, o splendoare a peisajelor şi a miresmelor

  Rezervaţie naturală de interes naţional, în suprafaţă de 1,5 ha aflată în zona izvoarelor pârâului Jernău, în Depr. Almaş-Agrij, judeţul Sălaj. Pe lânga narcise (Narcissus stelaris) rezervaţia adapoşteste un ecosistem de pajişte bine conservat, cu o bogată diversitate floristică.

  Perioada de înflorire a narciselor este cuprinsă între ultimele zile ale lunii aprilie şi data de 20-25 mai, funcţie de cum este vremea în anul respectiv. Poiana cu narcise se află cuprinsă într-un Sit Natura 2000 în suprafată de 240 ha aflat la altitudini cuprinse între 249 şi 375 metri, creat pentru protejarea habitatului “Paduri dacice de stejar şi carpen” şi a speciei de amfibian Bombina variegata.


  Ca şi tipuri de vegetaţie cuprinde păduri caducifoliate cu stejar şi carpen, păduri dacice cu Melampyrum bihariense, stepe şi pajişti calcaroase. Floristic, adaposteşte o serie de specii de plante rare şi endemice: Hepatica transsilvanica, Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum, Lathyrus transsilvanicus.

  Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și se suprapune sitului Natura 2000 – Racâș – Hida.


  Aria naturală întinsă pe o suprafață de 1,50 hectare reprezintă o zonă deluroasă în bazinul superior al pârâului Jirnău (afluent de stânga al Almaşului), cu rol de protecție pentru o comunitate de narcise din speciile Narcissus stellaris și Narcissus augustifolius.

  Aria protejat reprezintă o pajiște naturală (la izvoarele părâului Jernău) înconjurată de dealuri acoperite cu vegetație arboricolă și ierboasă ce adăpostește o mare diversitate floristică.


  Făgetele sunt constituite din arbori și arbusti cu specii de: stejar (Quercus robur) gorun (Quercus petraea), cer (Quercus cerris), carpen (Carpinus betulus) tei pucios (Tilia cordata), ulm (Ulmus campestre), frasin (Fraxinus excelsior), sânger (Cornus sanguinea), mur (Robus fruticosus), măceș (Rosa canina) sau păducel (Crataegus monogyna).

  La nivelul ierburilor specii de: crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), vinariță (Asperula odorata), omag (Aconitum moldavicum ssp. lycoctotum), pochivnic (Asarum europaeum), măzăriche (Lathyrus transsilvanicus), frate-cu-soră (Melamphyrum nemerosum specie endemică), știrigoaie (Veratrum nigrum), precum și mai multe specii din familia gramineelor, printre care: pir (Agropiron repens), golomăț (Dactylis glomerata), iarba-vântului (Nardus stricta) sau iarba-câmpului (Agrostis tenuis).


  În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, situri arheologice, arii naturale protejate), asfel:

  -Biserica de lemn din Racâș (monument istoric) construită la mijlocul secolului al XVI-lea și pictată în anul 1782 (de pictorul de biserici (Ioan Pop din Românași), conform inscripției aflate pe peretele ce desparte altarul de naos

  -Biserica de lemn din Sânmihaiu Almaşului

  -Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Sânmihaiu Almașului (monument istoric – secolul al XVII-lea) pictată în anul 1795 de Ioan Pop din Românași (zugrav de icoane și biserici în perioada sfârșitului de secol 18 și început de secol 19)

  -Biserica de lemn din Baica datată din anul 1645, monument istoric

  -Biserica de lemn „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din Hida , construită în anul 1717 și pictată în 1801 de zugravul Ioan Pop din Românași

  -Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din satul Păduriș (monument istoric – secolul al XVIII-lea), singura construcție care a mai rămas din fostului ansamblu monahal al Mănăstirii Strâmba

  -Biserica de lemn din Bălan Josani cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, clădire monument istoric ridicată în anul 1695 de către meșterul de biserici Popa Toader

  -Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bălan (monument istoric) strămutată în anul 1848 de la Mănăstirea Bălan

  -Biserica de lemn din Mănăstirea Bălan (monument istoric, secolul al XIX-lea)

  -Rezervaţia naturală Grădina Zmeilor (monument al naturii) arie naturală cu o suprafață de 4 hectare aflată pe teritoriul administrativ al comunei vecine, Bălan.

  Căi de acces:
  -Drumul național DN1G pe ruta: Jibou – Tihău – Gâlgău Almaşului – Bălan – Racâș

  -Drumul național DN1F pe ruta: Zalău – Românaşi – Sânmihaiu Almaşului, se intră la stânga pe drumul național DN1G în dircția Hida – Racâș

  Nicolae Ghişan

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE