More


  ATENȚIE. Au fost date amenzi în localitatea Apa pentru transportul de animale neidentificate și neînregistrate fără documentele prevăzute

  - Advertisement -

  În această săptămână inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare animală au efectuat un număr de 93 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare D.S.V.S.A. Satu – Mare, a intensificat frecvența controalelor oficiale, pentru respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel  internațional a gripei aviare înalt patogene. Conform DECIZIEI U.E. 1021 /2022, în Uniunea Europeană, evoluează HPAI – H5N1, cu focare primare sau secundare în :   Bulgaria, Olanda, Germania, Franța, Ungaria, Slovacia.                                                                                                                  În această perioadă, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.

  În urma acestor controale, au  fost aplicate, 5 sancțiuni contravenționale, din care  –  2  amenzi contravenționale în valoare totală de  2.700 lei –  1 amendă contravențională în valoare de 1.500 Lei – 1 crescător particular de animale din localitatea  Apa, pentru transportul de animale neidentificate și neînregistrate fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, –  1 amendă contravențională în valoare de 1.200 Lei – 1 crescător particular de animale din localitatea  Pișcolt, pentru vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și 3 avertismente,  –  3 crescători particulari din localitățile  Apa,  Hodișa și  Ghilvaci, pentru neanunțarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre apariția unor evenimente în gospodăriile populației și/sau  nedeclararea de  către deținătorii de animale a obținerii prin fătare, cumpărare, donație sau alte moduri a animalelor.

  În județul nostru, evoluează un singur focar de Pestă Porcină Africană, în localitatea Turț, într-o exploatație non profesională.

  În anul 2022, din 3 mistreți găsiți  morți, în Fondurile de Vânătoare – 1 este pozitiv, iar  din cei 246 mistreți împușcați în 49 Fonduri de Vânătoare,  38 mistreți au fost pozitivi, iar 202  mistreți negativi,  în urma examenelor specifice de laborator.

  Conform Regulamentului U.E, 946/2022 în această perioadă mai evoluează Pestă Porcină Africană, în Germania, Italia, Polonia, România, Slovacia, Lituania, Ungaria, Letonia, Estonia, Bulgaria.

  O echipă de inspectori de specialitate din Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală din cadrul DSVSA Satu Mare, s-a deplasat în această săptămână în localitatea Săcășeni, pentru a evalua consecințele atacului unor carnasiere sălbatice ( lupi ) asupra unei turme de ovine unde au omorât/ucis, un număr de 30 capete ovine. Acțiunea a vizat examinarea cadavrelor, recoltarea de probe  de  laborator pentru a elimina, confirma /infirma,  suspiciunea existenței unor cazuri de Rabie. Probele recoltate sunt în lucru în secțiile de specialitate din cadru LSVSA Satu Mare.

  Având in vedere efectele dăunătoare asupra sănătății si bunăstării animalelor, provocate de temperaturile caniculare care se manifestă în această perioadă în județul nostru,  D.S.V.S.A. Satu – Mare atenționează proprietarii / crescătorii de animale să  adopte și să respecte, o serie de masuri de prevenire și reducere a efectelor acesteia, astfel :

    Proprietarii și deținătorii de animale au următoarele obligații:

  – de a respecta măsurile dispuse de autoritatea sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

  – de a lua toate măsurile pentru protejarea animalelor de stresul termic, asociat acestei perioade;

  – de a asigura animalelor în permanentă apă potabilă și la o temperatură adecvată pentru adăparea acestora;

  – de a ține animalele în adăposturi corespunzătoare  (grajd,  coteț ,umbrar, țarc etc.) care pot oferi protecție animalelor fată de acțiunea directă a razelor solare, cu asigurarea unei ventilații adecvate,

  – de a administra animalelor hrană de bună calitate, aceasta fiind asigurată în cantități mai mici decât cele normale/necesare,

  – de a uda animalele cu apă la intervale regulate, pentru a favoriza evaporarea și reducerea temperaturii corpului;

  – de a uda podeaua adăpostului, dacă este posibil;

  – de a supraveghea animalele pentru a detecta semnele instalării hipertermiei: uscarea mucoaselor gingivale și oculare, creșterea frecvenței cardiace și respiratorii, deshidratare, letargie, slăbiciune,

  – de a anunța medicul veterinar în cazul apariției unor stări de îmbolnăvire sau a mortalității în rândul animalelor proprii sau aflate în grija lor;

  Serviciile de specialitate din cadrul DSVSA , vor organiza controale permanente în exploatațiile profesionale și non profesionale, pe pășuni, pe drumurile publice, în trafic, împreuna cu reprezentanții MAI ai județului Satu – Mare.

  Atenționăm toți crescătorii de păsări din județ, atât cei care dețin exploatații profesionale avicole cât și crescătorii de păsări particulari, să-și înăsprească măsurile de biosecuritate, în exploatațiile pe care le dețin. În același timp rugăm toți cetățenii județului Satu Mare, să anunțe imediat la DSVSA Satu Mare și /sau Inspectoratul Județean de Poliție, comerțul ilicit cu porci vii / purcei, păsări vii, cu carne sau produse din carne provenite de la aceste specii, efectuate cu și din autovehicule, indiferent de numerele de înmatriculare ale acestora.

  Pentru a preîntâmpina apariția, Influenței Aviare, în exploatațiile profesionale și non profesionale, din județul nostru, rugăm toți crescătorii de galinacee și palmipede ( gâște, rațe)  să respecte următoare :

  1. separarea în cadrul exploatațiilor, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
  2. interzicerea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind izolate obligatoriu în adăposturi închise și izolate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se va asigura hrănirea și adăparea păsărilor în zone acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;
  3. interzicerea adăpării păsărilor domestice / sălbatice în captivitate cu apă din rezervoarele de suprafață accesibile păsărilor în libertate;
  4. aplicarea de măsuri care să prevină contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;
  5. folosirea în zona de exploatare a păsărilor a unui echipament special destinat (încălțăminte, halat sau salopetă), sau amenajarea unor facilități de dezinfecție a echipamentului, și limitarea accesului persoanelor în zona de exploatare a păsărilor (recomandat o singură persoană care să nu vină în contact cu păsări din alte exploatații);
  6. prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările domestice și cele sălbatice, inclusiv prin intermediul persoanelor care au acces în zone silvatice;
  7. se interzice accesul tuturor păsărilor domestice sau sălbatice în captivitate la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri sau orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;
  8. se interzice utilizarea, în cadrul activităților de vânătoare, a păsărilor domestice (rațe, gâște) și sălbatice ( păsări migratoare ca becaținele, fluierarii, fugacii, prundașii, ploierii, nagâții, nisiparii etc.) ca păsări de momeală;
  9. respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;
  10. efectuarea de urgență, în localitățile din cadrul zonei de supraveghere, a recensământului tuturor exploatațiilor de păsări din județul Bihor, conducerea la zi a registrului exploatațiilor comerciale, respectiv a registrelor agricole de la nivelul primăriilor pentru păsările din gospodăriile populației;
  11. realizarea de către personal calificat sanitar veterinar a inspecțiilor periodice în toate exploatațiile de păsări, cu efectuarea de examene clinice, și dacă este cazul de necropsii și recoltări de probe, în vederea realizării supravegherii active a bolii;
  12. interzicerea funcționării târgurilor, expozițiilor sau altor aglomerări a păsărilor, iar mișcarea păsărilor în cadrul sau în afara județului se va realiza doar după examinarea clinică de către un medic veterinar și a certificării sanitare veterinare;
  13. se recomandă evitarea introducerii sau scoaterii de păsări din cadrul gospodăriilor particulare, în special din alte localități, mișcarea păsărilor realizându-se doar sub supraveghere sanitară veterinară și în limita localității de origine a exploatației. Toate aglomerările și expozițiile de animale, din localitățile județului Satu – Mare, rămân închise până la noi dispoziții. Se vor respecta toate măsurile  de  biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.

  D.S.V.S.A. Satu – Mare, va prezenta și menține active, aceste atenționări către crescătorii de păsări și cititori, până la stingerea focarelor de Gripă Aviară din țările vecine.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img