More

  Rata șomajului,în creștere continuă în Satu Mare

  La sfârșitul lunii august 2023, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 3,49 %,în creștere cu 0,09 pp fată de luna iulie a anului 2023.

  Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii august 2023, respectiv de 4.457  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 633  au fost șomeri indemnizați și  3.824  neindemnizați.

  Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii august se prezintă astfel : 849 șomeri provin din mediul urban  și 3.608  șomeri provin din mediul rural.

  Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.253), urmați de cei din grupa de vîrstă între 30-39 de ani (953), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (259).

  Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii august  2023  se prezintă sugestiv astfel:

  Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Satu Mare (55,13%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 29,37 % din totalul șomerilor înregistrați iar 6,64 % au absolvit învățământul profesional.Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 6,96%  din total șomeri înregistrați, cei cu studii superioare 1,59 %, iar cei cu învățământ    postliceal 0,31%.

  Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:  1.412  persoane foarte greu ocupabile, 2.160  greu ocupabile, 844  mediu ocupabile , iar 41 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE